Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
O firme
Agrochest Sport
Agrochest

BORGI CS

HODOWCA:

caussade

BOGACTWO PLONU!

KIERUNEK UŻYTKOWANIA : ZIARNO/KISZONKA/BIOGAZ

FAO: 230–240

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:

• polecana na ziarno oraz energetyczną kiszonkę
• rośliny wysokie, bogato ulistnione z efektem stay–
green
• mocny wigor początkowy z tolerancją na wiosenne
chłody
• wyjątkowa stabilność plonowania na ziarno dzięki
zdolności adaptacji do zmiennych warunków
glebowych
• wysoko oceniana w doświadczeniach polowych
pod względem wydajności suchej masy z ha
• wysoko zdrowotność roślin i ziarna od siewu do
zbioru

TYP: mieszaniec trójliniowy

ZALECANA OBSADA ROŚLIN:

• gleby ciężkie: 86 000 – 88 000
• gleby średnie: 83 000 – 85 000
• gleby lekkie: 80 000 – 82 000

WYNIKI PLONOWANIA:

Na ziarno: w doświadczeniach rozpoznawczych
COBORU/PZPK:
• 2012 rok: 100% wzorca=plon ziarna 119,9 dt/ha
przy 15% wody – średnia z 8 lokalizacji
• 2015 rok: plon ziarna 73,4 dt/ha przy 14% wody
(wilgotność podczas zbioru 26,3%) (w suchym,
niekorzystnym dla uprawy kukurydzy sezonie)
Na kiszonkę: 2012 rok w doświadczeniach
rozpoznawczych COBORU/PZPK:
• plon ogólny świeżej masy 579,0 dt/ha = 102% wzorca
• plon suchej masy kolb 110,1 dt/ha = 102% wzorca

borgi

news

Życzenia

Więcej

Ochrona rzepaku jesienią

Więcej

Zalecenia RZEPAK OZIMY

Więcej