Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
O firme
Agrochest

DK EXCELLIUM F1

dx excelium

OPIS ODMIANY: intensywna odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania i wysokim zaolejeniu

MOCNE STRONY

• Bardzo wysoki potencjał plonowania, na poziomie odmiany DK Exquisite i DK Exstorm.
• Średnia z 10 doświadczen wewnętrznych w roku 2010/2011
DK Exstorm – 4.17 , DK Excellium – 4.12

• Bardzo wysoka zawartość tłuszczu w nasionach
• Dobra zimotrwałość potwierdzona wynikami z zimy 2011/2012
• Bardzo mocny wigor jesienny
• Bardzo wysoka tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych (LRM7 – gen)
• Dobra odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion
• Rejestracja : Francja 2010, Niemcy, Czechy;
• Średni termin kwitnienia i dojrzewania
• Średnie tempo wzrostu po zimie
• Wysokość roślin: wysokie

Rekomendacje agrotechniczne:

• Polecana do uprawy we wszystkich regionach Polski,
• Osiaga najwyższe wyniki przy zastosowaniu intensywnej technologii, w gospodarstwach o wysokim poziomie agrotechnicznym
• Siew w optymalnym terminie agrotechnicznym dla danego regionu, możliwy jest opoźniony siew ze względu na bardzo dobry wigor jesienny
• Norma wysiewu około 40 – 45 nasion /m2*, tak aby uzyskać obsadę docelową 35-45 roślin /m2
• Nawożenie : wiosenne nawożenie N w dwóch dawkach, pierwsza dawka w wysokości 100 kg, druga dawka nie poźnej niż 3-4 tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia
• Oprócz odpowiedniej dawki N oraz P i K, należy zastosować również adekwatne do zasobności gleby nawożenie S, B, Ca, Mg oraz innymi mikroelementami
• Konieczne zastosowanie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu, oprysk jesienią w fazie 4-6 liścia i wiosną w fazie wydłużania się łodygi (BBCH32)
• Zastosowanie fungicydu w fazie opadania pierwszych płatków kwiatowych (zgnilizna twardzikowa)
*w zależności od MTZ i siły kiełkowania

 WYNIKI COBORU

Według najnowszych informacji z COBORU z doświadczeń porejestrowych 2015 (PDOiR) z 24 lokalizacji, spośród 70 badanych odmiany rzepaku ozimego, odmiany marki DEKALB® znalazły się na czołowych miejscach z doskonałymi wynikami plonowania.

DK EXCELLIUM – 5,36 t/ha, co stanowi 110% wzorca!

Nr 1 plon COBORU 2015!