Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
O firme
Agrochest Sport
Agrochest

Herbicydy

KUKURYDZA


CAMIX 560 SE

Syngenta | S-metolachlor 500g/l, mezotrion 60g/l
Herbicyd stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do przedwschodowego i powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych oraz dwuliściennych w kukurydzy.

INNOVATE 240 SC

FMC | nikosulfuron 240 g/l
Herbicyd stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu i jednorocznych chwastów jednoliściennych (prosowatych) i niektórych dwuliściennych w kukurydzy.

MAKSYMUS 040 SC

Pestila | nikosulfron 40g/l
Herbicyd nalistny, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w uprawie kukurydz

RAMZES 25 WG

DuPont | rimsulfuron 250g/kg
Herbicyd nalistny, przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego i jednorocznych chwastów jednoliściennych oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy oraz ziemniaku w dawce 50 – 60 g/ha

ZBOŻA


APYROS 75 WG

Monsanto Europe | sulfosulfuron 750 g/kg
Herbicyd stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych oraz ograniczenia wzrostu i rozwoju perzu właściwego w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i pszenicy jarej.

ATLANTIS 012 OD

Bayer | jodosulfuron metylosodowy 2 g /l, mezosulfuron metylowy 10 g/l
Herbicyd stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów jednolistnych i niektórych dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie w dawce 0,45-1,2 l/ha

HELM TRIBI 75 WG

Helm Polska  | tribenuron metylowy  750 g/kg
Herbicyd nalistny, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmieniu jarym i pszenżycie ozimym w dawce 15 – 25 g/ha. Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż od fazy dwóch liści do fazy strzelania w źdźbło.

FLUROSTAR 200 EC

Belchim | fluroksypyr 200 g
Herbicyd nalistny, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej w dawce 0,75 – 1,0 l/ha.

 

BURAK


BETANAL ELITE 274 EC

Bayer | etofumesat 112g/l, fenmedifam 91g/l, desmedifam 71g/l
Herbicyd nalistny, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym. Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty we wczesnych fazach rozwojowych w okresie ich intensywnego wzrostu. Dzięki działaniu etofumesatu poprzez glebę środek częściowo ogranicza zachwaszczenie wtórne.

SAFARI 50 WG

DuPont | triflusulfuron metylu 500g/kg
Herbicyd stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych, w tym samosiewów rzepaku w uprawie buraka cukrowego.

BURAKOMITRON 700 SC

Belcropmetamitron 700g/l
Herbicyd nalistny, przeznaczony do zwalczania niektórych gatunków jednorocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i buraku pastewnym.

BURAKOSAT 500 SC

Belcrop | etofumesat 500 g/l
Herbicyd doglebowy lub nalistny, przeznaczony do zwalczania chwastów jednorocznych w buraku cukrowym i buraku pastewnym

HELION 300 SL

HELM POLSKA | chlopyralid 300 g/l
Herbicyd nalistny, przeznaczony do powschodowego zwalczania głównie chwastów rumianowatych i ostrożnia polnego, a także innych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, rzepaku ozimym
i buraku cukrowym. Środek pobierany jest poprzez liście chwastów. Najskuteczniej zwalcza młode, intensywnie rosnące chwasty od fazy liścieni do fazy rozety.

VENZAR 500 SC

DU PONT | lenacyl 500 g/l
Herbicyd stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym. Środek pobierany jest przez korzenie chwastów, które wkrótce po wschodach zamierają.

 

ZIEMNIAKI / WARZYWA


DIQUANET 200 SL

BELCROP | dikwat 200 g/l
Herbicyd przeznaczony do niszczenia naci ziemniaczanej (plantacje ziemniaka nasiennego, jadalnego i przemysłowego), desykacji i zwalczania chwastów na plantacji rzepaku ozimego i rzepaku jarego.

NUFLON 450 SC

BELCHIM | linuron 450 g/l
Herbicyd doglebowy lub nalistny, do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych. Pobierany przez korzenie i liście chwastów. Najskuteczniej działa na chwasty od wschodów do fazy 6 liści.

GRAMINIS 05 EC

SHARDA POLAND | chizalofop 50 g/l
Herbicyd (graminicyd) nalistny, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu w uprawie buraka cukrowego i pastewnego oraz do zwalczania miotły zbożowej i wyczyńca polnego w uprawie rzepaku ozimego.

news

Dni pola AGROCHEST

Więcej

KATALOG ODMIAN NA PLUS 2017

Więcej

Uwaga SŁODYSZEK RZEPAKOWY atakuje!

Więcej