Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
O firme
Agrochest Sport
Agrochest

SuproFoska 11

suprofoska11

SuproFoska 11

Nawóz mineralny granulowany typ NPK(Ca,S) 4:11:11:(7:27)

PRZEZNACZENIE
SuproFoska 11 przeznaczona jest w pierwszej kolejności do nawożenia zbóż ozimych i rzepaku ozimego. Nawóz ten można też stosować wiosną pod zboża jare, buraki, ziemniaki, strączkowe grubonasienne, które wymagają jedynie startowej dawki azotu, pod motylkowe z trawami oraz na użytki zielone. Skład chemiczny naszego nawozu został tak zbilansowany, aby zaspokajać wszystkie potrzeby roślin uprawnych w zakresie dostarczanych składników pokarmowych.

WŁAŚCIWOŚCI
Nawóz wieloskładnikowy SuproFoska 11 uzyskiwany jest z siarczanu amonu, superfosfatu prostego i wysokoprocentowej soli potasowej. Produkowany jest w postaci granulowanej, co zapewnia równomierny wysiew i zapobiega pyleniu oraz powoduje powolne i równomierne uwalnianie fosforu i innych składników pokarmowych z nawozu. Stosowana technologia produkcji zapewnia obecność wszystkich składników w każdej granulce nawozu. SuproFoska 11 zawiera w swym składzie siarkę, która jest szczególnie przydatna ze względu na coraz częściej pojawiający się niedobór tego składnika w glebach, jako czynnik ograniczający plonowanie roślin. Obecność wapnia, który jest ważnym makroelementem, wpływa korzystnie na szereg właściwości gleby, warunkujących wysoką efektywność nawożenia. W skład nawozu wchodzi również zestaw mikroelementów niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin.

SKŁAD CHEMICZNY
Nazwa składnika % wagowy
AZOT N całkowity (w tym azot amonowy NH4 – min. 80 %) 4
FOSFOR (P2O5) 11
POTAS (K2O) 11
WAPŃ (CaO)  7
SIARKA (SO3) 27
Mikroskladniki: bor (B), miedź (Cu), mangan (Mn), molibden (Mo), cynk (Zn)

Uwaga: N, P2O5, K2O podano w wielkości przyswajalnej dla roślin

ZASADY STOSOWANIA
SuproFoska 11 jest nawozem przedsiewnym i po rozsiewie należy go zmieszać z glebą na głębokość 10-15 cm. Na użytkach zielonych należy rozsiać go wczesną wiosną stosownie do dawki fosforu przeznaczonej na cały okres wegetacyjny. Wczesne zastosowanie nawozu umożliwia przemieszczanie składników przez opady wiosenne w głąb darni. Nawóz ten należy w pierwszej kolejności stosować na gleby wykazujące niską zawartość fosforu przyswajalnego przy średniej lub wysokiej zawartości potasu oraz na gleby regularnie nawożone obornikiem.

Jeżeli nie jest znana zawartość fosforu w glebie zaleca się dawki jak dla gleby średnio zasobnej. Oprócz roślin strączkowych i motylkowych drobnonasiennych z małym udziałem traw, wszystkie pozostałe gatunki roślin należy dodatkowo nawozić pogłównie azotem według ich wymagań.

OPAKOWANIE I SKŁADOWANIE
Nawóz konfekcjonujemy w worki wentylowe (masa netto 50 kg) lub big-bagi (masa netto 500 kg). Worki wentylowe można układać najwyżej w 12 warstwach. Składować w pomieszczeniach zadaszonych i przewiewnych lub na utwardzonych placach składowych. Chronić przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady).

BEZPIECZEŃSTWO
W celu uzyskania pełnego poczucia bezpieczeństwa dobrowolnie poddajemy się certyfikacji przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. SuprFoska 11 posiada Certyfikat Nr B/13/20249/02 uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa ‚B’.

news

Życzenia

Więcej

Ochrona rzepaku jesienią

Więcej

Zalecenia RZEPAK OZIMY

Więcej