Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
O firme
Agrochest Sport
Agrochest

SuproFoska 20

suprofoska20

Nawóz mineralny granulowany Typ PK ( Ca, Mg, S) 10:20:(5:4:15)

PRZEZNACZENIE
SuproFoska 20 przeznaczona jest do przedsiewnego stosowania pod wszystkie rośliny uprawy polowej i na użytki zielone. Ze względu na wysoką zawartość potasu w stosunku do fosforu, jest to idealny nawóz pod rośliny okopowe i na gleby o niskiej zawartości potasu przyswajalnego. Nawóz ten jest również szczególnie przydatny do stosowania na gleby o niskiej zawartości magnezu przyswajalnego. Skład chemiczny naszego nawozu został tak zbilansowany, aby zaspokajać wszystkie potrzeby roślin uprawnych w zakresie dostarczanych składników pokarmowych.

WŁAŚCIWOŚCI
Nawóz wieloskładnikowy SuproFoska 20 uzyskiwany jest z superfosfatu prostego, z wysokoprocentowej soli potasowej i z magnezytu. Produkowany jest w postaci granulowanej, co zapewnia równomierny wysiew i zapobiega pyleniu oraz powoduje powolne i równomierne uwalnianie fosforu i innych składników pokarmowych z nawozu. Stosowana technologia produkcji zapewnia obecność wszystkich składników w każdej granulce nawozu. SuproFoska 20 zawiera w swym składzie siarkę, która jest szczególnie przydatna ze względu na coraz częściej pojawiający się problem niedoboru tego składnika w glebach, jako czynnik ograniczający plonowanie roślin. Obecność wapnia, który jest ważnym makroelementem, wpływa korzystnie na szereg właściwości gleby, warunkujących wysoką efektywność nawożenia. W skład nawozu wchodzi również zestaw mikroelementów niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin.

SKŁAD CHEMICZNY
Nazwa składnika % wagowy
FOSFOR (P2O5) 10
POTAS (K2O)20
WAPŃ (CaO) 5
MAGNEZ (MgO) 4
SIARKA (SO3) 15
Mikroskładniki: bor (B), kobalt (Co), miedź (Cu), mangan (Mn), molibden (Mo), cynk (Zn)

Uwaga: N, P2O5, K2O podano w wielkości przyswajalnej dla roślin

ZASADY STOSOWANIA
SuproFoska 20 jest typowym nawozem przedsiewnym i po rozsiewie należy go zmieszać z glebą na głębokość 10-15 cm. Nadaje się na wszystkie gleby niezależnie od ich zwięzłości. Na użytki zielone nawóz stosuje się wczesną wiosną.

Jeżeli nie jest znana zawartość potasu w glebie zaleca się dawki jak dla gleby średnio zasobnej. Jeśli okopowe (buraki i ziemniaki) uprawiane są bez obornika, to zalecane wyżej dawki nawozu należy zwiększyć o 80-100 kg na ha.

OPAKOWANIE I SKŁADOWANIE
Nawóz konfekcjonujemy w worki wentylowe (masa netto 50 kg) lub big-bagi (masa netto 500 kg). Worki wentylowe można układać najwyżej w 12 warstwach. Składować w pomieszczeniach zadaszonych i przewiewnych lub na utwardzonych placach składowych. Chronić przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady).

BEZPIECZEŃSTWO
W celu uzyskania pełnego poczucia bezpieczeństwa dobrowolnie poddajemy się certyfikacji przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. SuproFoska 20 posiada Certyfikat Nr B/13/20248/02 uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa ‚B ‚.

news

Życzenia

Więcej

Ochrona rzepaku jesienią

Więcej

Zalecenia RZEPAK OZIMY

Więcej