Zwiększ plony poprzez racjonalne nawożenie z  
stabilizatorem azotu

Vizura®

 

Preparat Vizura® jest stabilizatorem azotu.

Stosowany, jako dodatek do gnojowicy oraz pozostałości po fermentacji biogazu zwiększa efektywność nawożenia azotowego.

Vizura® poprzez spowolnienie przekształcenia  azotu  z formy jonów amonowych  w azotany, zwiększa wydajność gnojowicy, a w efekcie powoduje wyższy plon

Produkt Vizura stosujemy w połączeniu z gnojowicą
w dawce 1-3 l/haKOSZT: 58 zł netto/ha

 

Doświadczenia polowe z użyciem Vizura®  wykazały średnio o 6% wyższy plon i większą zawartość białka w kukurydzy i średnio o 4% wyższy plon i większą zawartość biała w ziarnie pszenicy.

1. Kilkutygodniowa stabilizacja azotu w formie amonowej.

2. Opłacalność zastosowania (cena produktu a wzrost plonu).

3. Zwiększenie plonów i poprawa ich jakości.

4. Ograniczenie wymywania azotanów do wód gruntowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.