Obliczanie ilości wysiewu kukurydzy

Proszę wypełnić poniższe pola, następnie kliknąć Oblicz lub nacisnąć klawisz ENTER na klawiaturze.

 

Wielkość jednostki siewnej (nasion)*:
Planowana obsada roślin (m2)*:
Planowany obszar obsiewu (ha)*:
Zwiększenie normy wysiewu (%):