Oferowany Państwu materiał siewny pszenżyto ozime jest reprodukowane i przygotowane przez Dział Nasion Agrochest. Dzięki posiadanej linii nasiennej opartej na technologii PETKUS, ścisłemu nadzorowi plantacji nasiennych, kwalifikacji polowej, próbobraniu i całemu procesowi produkcji, nasiona Agrochest charakteryzują się najwyższą jakością.

Jesteśmy przekonani, że oferowane odmiany zainteresują Państwa, a ich
wybór będzie trafną decyzją.

Odmiany zostały starannie dobrane pod względem cech
użytkowych i wymagań glebowych naszego rejonu. Tworząc ofertę
mieliśmy na uwadze potencjał plonowania w warunkach Wielkopolski
i ­Kujaw. Zwracamy uwagę na interesujące odmiany: pszenżyto ozime Orinoko oraz Rotondo.