acetamipryd – 200 g/kg

ETYKIETA

Opis

Insektycyd w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i układowo.

STOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak

• Stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze) – zabieg wykonać w momencie składania jaj i masowego wylęgu larw, od fazy gdy drugi liść właściwy jest rozwinięty na pędzie głównym (min. 4 cm) do końca fazy rozwoju owoców (BBCH 12–79). Dawka 0,12–0,18 l/ha.

 

Rzepak ozimy

• Chowacz brukwiaczek – stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać w fazie wydłużania pędu, od momentu, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy 9 międzywęźli (BBCH 31–39). Dawka 0,15–0,3 l/ha.

• Chowacz czterozębny – zabieg wykonać od fazy, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy „żółtego pąka”, gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH31–59). Dawka 0,15–0,3 l/ha.

• Słodyszek rzepakowy – stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać od fazy, gdy pąki kwiatowe zamknięte są w liściach do otwarcia pierwszych
kwiatów (BBCH 50-60). Dawka 0,18–0,3 l/ha.

• Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik – zabieg wykonać od początku fazy kwitnienia, gdy jest co najmniej 10% otwartych
kwiatów na głównym kwiatostanie (faza początku kwitnienia) do początku fazy rozwoju owoców, gdy 10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 61-71). Dawka 0,15–0,3 l/ha.

 

Jabłoń

• Owocówka jabłkóweczka – opryskiwać na początku lotu motyli i masowego składania jaj, zgodnie z sygnalizacją, to jest w fazie rozwojowej jaja szkodnika zwanej „czarną główką”. Środek stosować od początku okresu kwitnienia, gdy jest otwartych jest około 20% kwiatów (BBCH 62) do początku okresu karencji, najpóźniej 14 dni przed zbiorem owoców. Dawka 0,2–0,4 l/ha.

• Mszyca jabłoniowa – środek stosować od początku okresu kwitnienia, gdy jest otwartych jest około 20% kwiatów (BBCH 62) do początku okresu karencji, tj. najpóźniej 14 dni przed zbiorem owoców. Dawka 0,125 l/ha.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.
<< powrót