EPSO Top

Nawóz wieloskładnikowy
siarczan magnezu 16+32

16 % MgO tlenku magnezu rozpuszczalnego w wodzie
32,5 % SO3 trójtlenku siarki rozpuszczalnego w wodzie

 

Opis

Charakterystyka

 • EPSO Top® to nawóz magnezowo – siarkowy o szybkim działaniu do nawożenia dolistnego. Jego składniki są całkowicie rozpuszczalne w wodzie i mają postać siarczanów (MgSO4 x 7 H2O, określane też jako sól gorzka).
 • EPSO Top® rozpuszcza się w wodzie natychmiast i bez resztek, dlatego też jest stosowany w opryskach roślin jako nawóz dolistny, lub włączany do systemu nawadniania (fertygacja).
 • Stanowi uzupełnienie nawożenie doglebowego wszystkich upraw w okresach niedoboru składników pokarmowych.
 • Zgodnie z rozporządzeniem unijnym Nr 834/2007 i regulacjami rozporządzenia Unii Europejskiej 889/2008, EPSO Top® jest dopuszczony do stosowania w uprawach ekologicznych.

Stosowanie

Zboże

 • Stosowany w dwóch krytycznych fazach: podczas strzelania w źdźbło oraz wykształcania ziarna i dojrzewania.
 • Dla możliwie długiego utrzymania fotosyntezy (zielony liść flagowy) konieczny jest wysoki poziom magnezu i siarki.

Rzepak

 • Rośliny krzyżowe reagują najbardziej wrażliwie na niedobory magnezu i siarki.
 • EPSO Top® należy stosować dolistnie podczas strzelania w źdźbło oraz kwitnienia wielokrotnie (2-3 razy).

Buraki cukrowe

 • Zwiększenie plonów; nawożenie dolistne EPSO Top® podczas zwierania w rzędy.
 • Optymalizuje przemianę azotu, polepszając jakość buraków cukrowych.

Ziemniaki

 • Na etapie zawiązywania i wykształcania bulw – równolegle do fazy kwitnienia- ziemniaki wykazują maksymalne zapotrzebowanie na magnez i siarkę.
 • Nawożenie dolistne stabilizuje fotosyntezę, nie dopuszczając w okresie wykształcania bulw do niedoborów.

Chmiel

 • EPSO Top® stosowany jest tuż przed bądź w trakcie kwitnienia wraz ze środkami ochrony roślin. Powtórzenie następuje w okresie wytwarzania baldachów (3-4 tygodnie po kwitnieniu), z powodu maksymalnego zapotrzebowania na magnez i siarkę.

Szparagi

 • Zielona część szparagów to rezerwa substancji pokarmowych na przyszłą wiosnę, decyduje więc o wysokości następnych plonów.
 • Niedobór magnezu prowadzi bardzo szybko do jej żółcenia i obumierania, a więc do skrócenia okresu magazynowania składników pokarmowych. W takich sytuacjach działa zapobiegawczo jedno- lub kilkakrotny oprysk nawozem EPSO Top®.
 • Z powody niewielkiej części masy zielonej szparagów, koncentrację nawozu ustala się w nawożeniu dolistnym na 10 % (10 kg EPSO Top® na 100 l wody).

Drzewa iglaste

 • Drzewa iglaste ( np. jodła, świerk) wykazują często przebarwienia igieł. Świadczą one o niedoborze magnezu i zmieniają się od jasno zielonych, poprzez żółte aż po brązowe. Kilkukrotne stosowanie EPSO Top® skutecznie temu przeciwdziała.

EPSO Top® może być zasadniczo stosowany na wszystkich uprawach i stanowiskach.

Zalecane nawożenie

 • Stosuje się roztwór 5%-owy ( 5 kg EPSO Top® na 100 l wody).
 • Koncentracja ta dotyczy też stosowania w połączeniu ze środkami ochrony roślin.
 • Łącznie aplikować należy ok. 25 kg ha-1, przy mniejszych ilościach wody zaleca się stosowanie kilkukrotne.
 • Przy silnych niedoborach, względnie przy ich widocznych objawach dawkę należy zwiększyć do 50 kg ha-1 i nawozić odpowiednio 2-3 krotnie.
 • EPSO Top® można łączyć ze środkami ochrony roślin i nawozami płynnymi.
 • Należy przestrzegać wskazówek producentów środków ochrony roślin. Nieodpowiednia koncentracja składników może doprowadzić do uszkodzenia roślin.
 • EPSO Top® może być stosowany w postaci płynnej wraz innymi nawozami, takimi jak, np. mocznik. W przypadku stosowania skoncentrowanego RSM, EPSO Top®, należy wcześniej rozpuścić w wodzie.
<< powrót