Nawóz wieloskładnikowy

Opis

ESTA® Kieserit granulowany

Niezawodna moc magnezu z siarką

Nawóz WE
Kizeryt 25+50

25 % MgO tlenku magnezu rozpuszczalnego w wodzie
50 % SO3 trójtlenku siarki rozpuszczalnego w wodzie

Charakterystyka

 • ESTA® Kieserit gran. jest nawozem siarczanowym o zawartości 25 % MgO i
  50 % SO3.
 • Magnez i siarka w postaci siarczanowej są całkowicie rozpuszczalne w wodzie i natychmiast przyswajalne przez rośliny.
 • Skuteczny niezależnie od pH gleby, może być stosowany na wszystkich stanowiskach.
 • Granulat charakteryzuje się jednolitymi wymiarami, twardością i sypkością.
 • Idealny do mieszanek mechanicznych.
 • Zgodnie z rozporządzeniem unijnym Nr 834/2007 i regulacjami rozporządzenia Unii Europejskiej 889/2008, ESTA® Kieserit gran. jest dopuszczony do stosowania w uprawach ekologicznych.

Stosowanie

ESTA® Kieserit gran. jest uniwersalnym nawozem stosowanym w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie oraz w uprawach specjalnych:

 • Do nawożenia agromelioracyjnego stanowisk ubogich w siarkę.
 • Przeznaczony do wszystkich upraw z niedoborem magnezu i siarki. Możliwe nawożenie kukurydzy pod korzeń lub nawożenie pogłówne dla pokrycia nagłego niedoboru magnezu i siarki.

Zalecane nawożenie

Może być stosowany zarówno jako nawóz jednoskładnikowy, jak i komponent blendingów. Na stanowiskach ubogich w magnez, zaleca się nawożenie jesienne z jednoczesnym przyoraniem, natomiast stanowiska lekkie powinno się nawozić ESTA® Kieserit gran. w okresie wiosennym (300-500 kg ha-1).

Stosowana ilość jest uzależniona od następujących czynników:

 • Zapotrzebowanie uprawy lub płodozmianu na potas.
 • Poziom oraz dynamika potasu i magnezu w glebie (charakterystyka stanowiska).

Magnez i siarka przyswajane przez różne rośliny uprawne

Uprawa Plony
(t ha-1)
MgO
(kg ha-1)
ESTA® Kieserit gran.
(kg ha-1)
Zboże 7,0 14-35 50-120
Kukurydza na ziarno 7,0 42-70 150-240
Kukurydza kiszonkowa 50,0 40-50 140-171
Buraki cukrowe 50,0 50-100 180-350
Buraki pastewne 100,0 80-120 270-400
Ziemniaki 40,0 35-60 120-200
Rzepak 3,0 30-40 100-150
Bobik 4,0 20-40 70-140
Groch 3,0 12-24 40-  80
Słonecznik 3,0 50-100 180-350
Łąki 10,0 (sm) 60-80 200-280
Pastwiska 8,0 (sm) 45-65 160-220
Warzywa zależy od kultury 10-65 30-230

Pomiary przyswajanych substancji pokarmowych są źródłem informacji o zapotrzebowaniu upraw na poszczególne składniki.

Magnez – całkowicie rozpuszczalny w wodzie

Skuteczność nawozów magnezowych wynika głównie z ich rozpuszczalności. Zaletą ESTA® Kieserit gran. jest możliwość całkowitego rozpuszczenia w wodzie i natychmiastowego przyswojenia przez rośliny. Magnez pochodzący z innych nawozów staje się przyswajalny dopiero po reakcji z kwasami zawartymi w glebie. Dopóki proces ten się nie zakończy, rośliny odczuwają jego niedobór.

Wiele gleb wykazuje naturalny niedobór magnezu, np. gleby lekkie i kwaśne. Gleby o wysokich wartościach pH i znacznej koncentracji wapnia w roztworze glebowym hamują przyswajanie magnezu. Właśnie w takich warunkach idealnym rozwiązaniem jest ESTA® Kieserit gran., który dzięki rozpuszczalności niezależnej od pH gleby, dostarcza uprawie optymalnych ilości magnezu.

Siarka

Redukcja imisji siarki oraz stosowanie wysokoskoncentrowanych nawozów o niskiej zawartości siarki doprowadziły w wielu regionach do jej niedoborów w glebie. W takich sytuacjach niezwykle skuteczny okazuje się ESTA® Kieserit gran.. O jego wydajności świadczy fakt, iż dzięki odpowiedniej ilości siarki w glebie rośliny będą mogły efektywniej wykorzystać azot.

Zastosowanie w rolnictwie ekologicznym

Nawozy K+S KALI GmbH produkowane są z naturalnej soli surowej pochodzącej z pokładów powstałych przed wieloma milionami lat po wyparowaniu mórz na terenie dzisiejszej Europy. Ze względu na naturalne pochodzenie oraz minimalną obróbkę w procesach produkcyjnych, ESTA® Kieserit gran. został dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym, zgodnie z rozporządzeniem unijnym Nr 834/2007 i regulacjami rozporządzenia Unii Europejskiej 889/2008. Ponadto jest ESTA® Kieserit gran. dopuszczony do zastosowania w rolnictwie ekologicznym na mocy certyfikatu Soil Association (UK). Odnośnie dalszych informacji, dotyczących zastosowania ESTA® Kieserit gran. w uprawach ekologicznych, prosimy skontaktować się z Państwa ośrodkiem doradztwa rolniczego.

www.kali-gmbh.com

<< powrót