fenoksaprop-P – 69 g/l (6,69%)

ETYKIETA

Opis

FOXTROT 069 EW jest środkiem chwastobójczym w formie płynu (olej w wodzie) do
sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego
zwalczania wybranych rocznych chwastów jednoliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie
ozimym, jęczmieniu jarym i pszenicy jarej.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek działa układowo. Pobierany jest przez zielone części roślin, a następnie przemieszczany do miejsc oddziaływania tj. do stożków wzrostu pędów i korzeni. Po upływie 2–3 dni od wykonania zabiegu, wzrost chwastów ulega zahamowaniu. Działanie środka widoczne jest po upływie 2–4 tygodni od zastosowania w zależności od warunków atmosferycznych. Foxtrot 069 EW niszczy najskuteczniej chwasty jednoliścienne od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia, niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.
Chwasty wrażliwe – chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto – wiosną po ruszeniu wegetacji zbóż do końca fazy krzewienia (BBCH do 29).
Jęczmień jary, pszenica jara – stosować od fazy krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 20–30).

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.
<< powrót