kaptan – 800 g/kg (80%)

ETYKIETA

Opis

Kapman 80 WG jest fungicydem w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej
o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni przed parchem
jabłoni.