Miedź Plus

Producent: Adob

Płynny nawóz dolistny zawierający 75 g Cu w 1 l, przeznaczony do zasilania upraw rolniczych, sadowniczych i warzywnych szczególnie narażonych
na niedobór miedzi. Zalecany również w uprawach prowadzonych na glebach torfowych, bogatych w materię organiczną oraz na glebach użytkowanych rolniczo od niedawna.

Skład:

 

Opis

Stosowanie:

 

Dostępne opakowania:

5 l / 20 l

 

<< powrót