BASF

Tritosulfuron – 25% (250 g/kg)
Dikamba – 50% (500 g/kg)

ETYKIETA

Opis

OPIS DZIAŁANIA
Mocarz 75 WG jest środkiem chwastobójczym w postaci granul do sporządzenia zawiesiny wodnej stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych oraz w kukurydzy.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Mocarz 75 WG jest selektywnym herbicydem systemicznym pobieranym przez liście chwastów. W warunkach sprzyjających działaniu
środka (ciepła i wilgotna pogoda) pierwsze objawy działania pojawiają się po upływie 7–10 dni, a po okresie 2–4 tygodni chwasty
wrażliwe zamierają. Środek najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych – od fazy 2 do 4 liści.
Chwasty mniej wrażliwe na działanie środka nie są niszczone całkowicie, ale nie stanowią konkurencji dla rośliny uprawnej.

Chwasty wrażliwe – gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest powojowy, rumianek pospolity, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średnio wrażliwe – bodziszek drobny, chaber bławatek,
fiołek polny, mak polny, przetacznik perski, przetacznik polny.

Dawka
0,2 kg/ha.

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, pszenżyto ozime – termin stosowania: środek stosować wiosną w fazie krzewienia zbóż.

Żyto – termin stosowania: środek stosować wiosną w fazie krzewienia.

Pszenica jara, jęczmień jary, owies – termin stosowania: środek stosować wiosną od fazy 3 liści do pełni fazy krzewienia zbóż:

Kukurydza – termin stosowania: środek stosować w fazie 2–5 liści kukurydzy

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.
<< powrót