Zakłady Chemiczne Organika-Azot S.A. – Jaworzno

Opis

Adiuwant do łącznego stosowania z niektórymi herbicydami

  • obniża napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej środków ochrony roślin,
  • zmniejsza ryzyko zmywania środka przez opady deszczu i silną rosę,
  • poprawia równomierność pokrycia cieczą użytkową powierzchni opryskiwanych liści chwastów
  • zwiększa skuteczność działania środków chwastobójczych,co pozwala na obniżenie dotychczas zalecanych dawek.

Skład: Olej mineralny

Dawka: 1,5 l/ha