Nawóż wieloskładnikowy NP(S) 18-46-(5)

Opis

 

Nawóz o równomiernych szarych granulach, klasa ziarnowa 2-5 mm, co najmniej 92%. Granule powlekane, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3

PRZEZNACZENIE

Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie.

ZASADY STOSOWANIA

Polidap® zaleca się stosować w pierwszej kolejności na gleby ubogie w fosfor. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując Polidap ® przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną. Polidap® można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem/Salmagiem®, a w dowolnym czasie z solą potasową.

OPAKOWANIE

Polidap® jest pakowany:

  • po 50 kg±1% w worki polietylenowe z nadrukiem,
  • w elastyczne kontenery po 500 kg±1% lub więcej, tzw. big-bagi.

DAWKOWANIE

Zalecane dawki Polidapu® w kg/ha*

Roślina Zasobność gleby w fosfor i potas
bardzo niska i niska średnia1 wysoka i bardzo wysoka
Zboża ozime i jare – na każdą 1 t ziarna 40+40 kg K2 25+25 kg K 13+15 kg K
Rzepak – na każdą 1 t nasion 70+90 kg K 52+70 kg K 26+50 kg K
Grochy, bobik – na każdą 1 t nasion 48+60 kg K 33+50 kg K 20+25 kg K
Łubiny – na każdą 1 t nasion 65+60 kg K 43+50 kg K 26+25 kg K
Ziemniak na oborniku3 – na każde 10 t bulw 40+70 kg K 23+55 kg K 20 kg K
Ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw 49+110 kg K 33+90 kg K 20+55 kg K
Burak cukrowy bez obornika – na każde 10 t korzeni nie uprawiać 40+100 kg K 30+70 kg K
Burak pastewny na oborniku – na każde 10 t korzeni 26+45 kg K 7+25 kg K 15 kg K
Kukurydza na silos na oborniku – na każde 10 t zielonej masy 40+40 kg K 24+28 kg K 15+12 kg K
Kukurydza na ziarno – na każdą 1 t ziarna 26+50 kg K 17+40 kg K 11+25 kg K
Łąki i pastwiska – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy 48+80 kg K 33+65 kg K 22+35 kg K
Trawy w uprawie polowej i trawy z motylkowatymi – na każde 10 t masy zielonej 48+60 kg K 33+50 kg K 20+25 kg K
<< powrót