Polifoska® 6 zawiera 6% azotu (N) w formie amonowej, 20% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 17% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 30% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej i 7% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu.

Opis

Nawóz o równomiernych jasnoszarych do ciemnoszarych granulach lub jasno różowych, klasa ziarnowa 2-5 mm, co najmniej 92%. Granule powlekane, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3

 

PRZEZNACZENIE

Nawóz ten zaleca się stosować pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, pastewne i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Polifoskę® 6 zaleca się stosować na gleby ubogie w potas, w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasolubne, takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak, a także pod zboża, gdy zbierana jest słoma.

ZASADY STOSOWANIA

Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując Polifoskę® 6 przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną. Polifoskę® 6 można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem/Salmagiem®, a w dowolnym czasie z solą potasową.

OPAKOWANIE

Polifoska ® 6 jest pakowana:

  • po 50 kg±1% w worki polietylenowe z nadrukiem,
  • w elastyczne kontenery po 500 kg±1% lub więcej, tzw. big-bagi.

DAWKOWANIE

Zalecane dawki Polifoski® 6 w kg/ha*

Roślina Zasobność gleby w fosfor i potas
bardzo niska i niska średnia1 wysoka i bardzo wysoka
Zboża ozime i jare – na każdą 1 t ziarna 60 40 25
Rzepak – na każdą 1 t nasion 120 90 60
Grochy, bobik – na każdą 1 t nasion 85 60 30
Łubiny – na każdą 1 t nasion 100 75 40
Ziemniak na oborniku3 – na każde 10 t bulw 80 35 20 kg K
Ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw 120+23 kg K2 80+26 kg K 40+30 kg K
Burak cukrowy bez obornika – na każde 10 t korzeni nie uprawiać 60+20 kg K 35+15 kg K
Burak pastewny na oborniku – na każde 10 t korzeni 60+20 kg K 35+15 kg K 25
Kukurydza na silos na oborniku – na każde 10 t zielonej masy 70 55 35
Kukurydza na ziarno – na każdą 1 t ziarna 60+20 kg K 40+20 kg K 30
Łąki i pastwiska – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy 85+33 kg K 75+30 kg K 50
Trawy w uprawie polowej i trawy z motylkowatymi – na każde 10 t masy zielonej 100+50 kg K 70+40 kg K 25
<< powrót