Polifoska® 8

Polifoska® 8 zawiera 8% azotu (N) w formie amonowej, 24% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 21% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 24% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej i 9% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu.

 

Opis

Nawóz o równomiernych jasnoszarych do ciemnoszarych granulach lub jasno różowych, klasa ziarnowa 2-5 mm, co najmniej 92%. Granule powlekane, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3

PRZEZNACZENIE

Nawóz ten można stosować pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Polifoskę® 8 zaleca się stosować na gleby o zbliżonej zasobności w fosfor i potas, w warunkach prawidłowego nawożenia organicznego oraz szczególnie pod zboża, gdy przyoruje się słomę.

ZASADY STOSOWANIA

Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując Polifoskę® 8 przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną. Polifoskę® 8 można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem/Salmagiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.

OPAKOWANIE

Polifoska® 8 jest pakowana:

  • po 50 kg±1% w worki polietylenowe z nadrukiem,
  • w elastyczne kontenery po 500 kg±1% lub więcej, tzw. big-bagi.

DAWKOWANIE

Zalecane dawki Polifoski® 8 w kg/ha*

Roślina Zasobność gleby w fosfor i potas
bardzo niska i niska średnia1 wysoka i bardzo wysoka
Zboża ozime i jare – na każdą 1 t ziarna 50 33 21
Rzepak – na każdą 1 t nasion 100+25 kg K2 75+20 kg K 50+15 kg K
Grochy, bobik – na każdą 1 t nasion 70+40 kg K 50+15 kg K 35
Łubiny – na każdą 1 t nasion 83+20 kg K 65 35
Ziemniak na oborniku3 – na każde 10 t bulw 67+20 kg K 30+20 kg K 20 kg K
Ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw 100+40 kg K 67+40 kg K 33+35 kg K
Burak cukrowy bez obornika – na każde 10 t korzeni nie uprawiać 67+40 kg K 42+30 kg K
Burak pastewny na oborniku – na każde 10 t korzeni 50+25 kg K 30+20 kg K 20
Kukurydza na ziarno – na każdą 1 t ziarna 50+30 kg K 33+25 kg K 21+17 kg K
Łąki i pastwiska – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy 70+50 kg K 55+35 kg K 33+25 kg K
Trawy w uprawie polowej i trawy z motylkowatymi – na każde 10 t masy zielonej 75+70 kg K 60+50 kg K 40+30 kg K

 

 

<< powrót