POLIFOSKA® KRZEM zawiera 6% azotu (N) w formie amonowej, 12% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 10% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 34% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej i 10% trójtlenku siarki (SO3)rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu. Zawiera także niezbędny dla roślin przyswajalny krzem 0,5% (Si), czyli w przeliczaniu na SiO2 – 1%.

Opis

Nawóz o równomiernych jasnoszarych do ciemnoszarych lub jasnoróżowych granulach, klasa ziarnowa 2-5 mm, co najmniej 90%. Granule powlekane, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,94-0,99 kg/dm3.

PRZEZNACZENIE

POLIFOSKĘ® KRZEM zaleca się stosować pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i w sadownictwie. Zaleca się ją stosować na gleby bardzo ubogie i ubogie w potas (głównie gleby lekkie i średnie), w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasolubne takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak.

ZASADY STOSOWANIA

Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIFOSKĘ® KRZEM przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną. POLIFOSKĘ® KRZEM można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.

OPAKOWANIE

POLIFOSKA® KRZEM jest pakowana:

  • po 50 kg±1% w worki polietylenowe z nadrukiem,
  • w elastyczne kontenery po 500 kg±1% lub więcej, tzw. big-bagi.

DAWKOWANIE

Zalecane dawki POLIFOSKI® KRZEM w kg/ha*

Roślina Zasobność gleby w fosfor i potas
bardzo niska i niska średnia1 wysoka i bardzo wysoka
Zboża ozime i jare – na każdą 1 t ziarna 100 70 42
Rzepak – na każdą 1 t nasion 200 150 100
Grochy, bobik – na każdą 1 t nasion 140 100 50
Łubiny – na każdą 1 t nasion 150 125 67
Ziemniak na oborniku3 – na każde 10 t bulw 130 60 20 kg K2
Ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw 190 130 80
Burak cukrowy bez obornika – na każde 10 t korzeni nie uprawiać 130 60
Burak pastewny na oborniku – na każde 10 t korzeni 100 60 35
Kukurydza na silos na oborniku – na każde 10 t zielonej masy 125 100 60
Kukurydza na ziarno – na każdą 1 t ziarna 100 67 42
Łąki i pastwiska – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy 140 110 70
Trawy w uprawie polowej i trawy z motylkowatymi – na każde 10 t masy zielonej 170 125 75

 

<< powrót