Nawóz fosforowy

Opis

Nawóz mineralny granulowany P2O5:CaO:SO3 19:10:28 + mikroskładniki

PRZEZNACZENIE
Superfosfat prosty granulowany jest uniwersalnym nawozem fosforowym, który nadaje się do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawne.

WŁAŚCIWOŚCI 
Superfosfat prosty produkowany jest w postaci granulowanej, co zapewnia równomierny wysiew i zapobiega pyleniu oraz powoduje powolne i równomierne uwalnianie fosforu i innych składników pokarmowych z nawozu. Stosowana technologia produkcji zapewnia obecność wszystkich składników w każdej granulce nawozu. Nawóz ten zawiera siarkę, która jest niezbędna głównie w nawożeniu rzepaku, ziemniaków i użytków zielonych. Składnik ten jest szczególnie cenny ze względu na coraz częściej pojawiający się niedobór siarki w glebach, jako czynnik ograniczający plonowanie roślin. Ponadto superfosfat zawiera wapń, który jest ważnym makroelementem oraz wpływa korzystnie na szereg właściwości gleby, warunkujących wysoką efektywność nawożenia. W skład nawozu wchodzi również zestaw mikroelementów niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin.

SKŁAD CHEMICZNY
FOSFOR (P2O5) 19%,
WAPŃ (CaO) 10%,
SIARKA (SO3) 28%.
Mikroskładniki: kobalt (Co), miedź (Cu), mangan (Mn), molibden (Mo), cynk (Zn)

Uwaga: P2O5 podano w wielkości przyswajalnej dla roślin.

ZASADY STOSOWANIA
Nawóz należy stosować przedsiewnie lub przed sadzeniem roślin i po rozsiewie należy go zmieszać z glebą na głębokość 10-15 cm. SuproFoskę 14 można mieszać z innymi granulowanymi nawozami wieloskładnikowymi, a z nawozami azotowymi bezpośrednio przed wysiewem.

DAWKI NAWOZU

Roślina W zależności od zawartości fosforu w glebie
Wysoka Średnia Niska
Zboża jare 210 280 350
Zboża ozime 250 320 390
Rzepak 300 350 400
Buraki 350 400 450
Ziemniaki 180 240 300
Strączkowe 200 250 300
Motylkowe drobnonalistnne 200 275 350
Użytki zielone 200 250 300

OPAKOWANIE I SKŁADOWANIE
Nawóz konfekcjonujemy w worki wentylowe (masa netto 50 kg) lub big-bagi (masa netto 500 kg). Worki wentylowe można układać najwyżej w 12 warstwach. Składować w pomieszczeniach zadaszonych i przewiewnych lub na utwardzonych placach składowych. Chronić przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady).

BEZPIECZEŃSTWO  
W celu uzyskania pełnego poczucia bezpieczeństwa dobrowolnie poddajemy się certyfikacji przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. SuproFoska 14 posiada Certyfikat Nr B/13/20247/02 uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa ‚B’.