Nawóz wieloskładnikowy

Opis

Nawóz mineralny granulowany typ NPK(Ca,Mg,S) 5:10:25:(2,5:2:13)

PRZEZNACZENIE
SUPROFOS 25 przeznaczony jest do przedsiewnego stosowania pod wszystkie rośliny uprawne ozime i jare. Stosowanie tego nawozu na łąki i pastwiska jest szczególnie wskazane, ponieważ zawarty w nim magnez poprawia jakość paszy. Ze względu na wysoką zawartość potasu w stosunku do fosforu, jest to idealny nawóz pod rośliny okopowe i na gleby o niskiej zawartości potasu przyswajalnego. Skład chemiczny naszego nawozu został tak zbilansowany, aby zaspokajać wszystkie potrzeby roślin uprawnych w zakresie dostarczanych składników pokarmowych.

WŁAŚCIWOŚCI
Nawóz wieloskładnikowy SUPROFOS 25 otrzymywany jest z surowca fosforonośnego, wysokoprocentowej soli potasowej, magnezytu i siarczanu amonu. Produkowany jest w postaci granulowanej, co zapewnia równomierny wysiew i zapobiega pyleniu oraz powoduje powolne i równomierne uwalnianie wszystkich składników pokarmowych. Stosowana technologia produkcji zapewnia obecność wszystkich składników w każdej granulce nawozu. SUPROFOS 25 zawiera w swym składzie obok azotu, fosforu, potasu i magnezu także siarkę, która jest szczególnie przydatna ze względu na coraz częściej pojawiający się problem niedoboru tego składnika w glebach, jako czynnik ograniczający plonowanie roślin. Obecność wapnia, który jest ważnym makroelementem, wpływa korzystnie na szereg właściwości gleby, warunkujących wysoką efektywność nawożenia. W skład nawozu wchodzi również zestaw mikroelementów niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin.

SKŁAD CHEMICZNY
Nazwa składnika % wagowy
AZOT (N) 5
FOSFOR (P2O5) 10
POTAS (K2O) 25
WAPŃ (CaO) 2,5
MAGNEZ (MgO) 2
SIARKA (SO3) 13
Mikroskładniki: bor (B), miedź (Cu), mangan (Mn), molibden (Mo), cynk (Zn)

Uwaga: N, P2O5, K2O podano w wielkości przyswajalnej dla roślin

ZASADY STOSOWANIA
SUPROFOS 25 jest typowym nawozem przedsiewnym i po rozsiewie należy go wymieszać z glebą na głębokość 10-15 cm . Nadaje się na wszystkie gleby niezależnie od ich zwięzłości. Na użytki zielone nawóz stosuje się wczesną wiosną, przy czym w przypadku stosowania dawki nawozu powyżej 250 kg na ha powinno się ją podzielić na dwie części stosując drugą dawkę po pierwszym pokosie łąki lub po drugim wypasie. Głównym składnikiem nawozu jest potas dlatego wielkość dawek należy dostosowywać do potrzeb potasowych nawożonych roślin przy uwzględnieniu przewidywanego plonu oraz zawartości gleby w potas przyswajalny dla roślin.

Jeżeli nie jest znana zawartość potasu w glebie zaleca się dawki jak dla gleby średnio zasobnej. Jeśli okopowe (buraki i ziemniaki) uprawiane są na oborniku, to zalecane wyżej dawki nawozu należy zmniejszyć o 200-300 kg na ha.

OPAKOWANIE I SKŁADOWANIE
Nawóz konfekcjonujemy w worki wentylowe (masa netto 50 kg) lub big-bagi (masa netto 500 kg). Worki wentylowe można układać najwyżej w 12 warstwach. Składować w pomieszczeniach zadaszonych i przewiewnych lub na utwardzonych placach składowych. Chronić przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady).

BEZPIECZEŃSTWO
W celu uzyskania pełnego poczucia bezpieczeństwa dobrowolnie poddajemy się certyfikacji przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. SUPROFOS 25 posiada Certyfikat Nr B/13/20205/02 uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa ‚B’.

<< powrót