Korn Kali

Chlorek potasu z dodatkiem soli magnezu
40 (+6+4+12)

40 % K2O tlenku potasu rozpuszczalnego w wodzie

6 % MgO tlenku magnezu rozpuszczalnego w wodzie

4 % Na2O tlenek sodu rozpuszczalne w wodzie

12 % SO3 trójtlenku siarki rozpuszczalnego w wodzie

Opis

Korn-Kali® – Sila potasu i moc magnezu z Kizerytu

Charakterystyka

 • Korn-Kali® jest nawozem potasowo – magnezowym z 40 % K2O w postaci chlorku potasu oraz 6 % MgO w postaci siarczanu magnezu (Kieserit). Dalsze składniki to: sód (4 % Na2O) i siarka (12 % SO3).
 • Wszystkie składniki są całkowicie rozpuszczalne w wodzie i bezpośrednio przyswajalne przez rośliny.
 • Korn-Kali można stosować na wszystkich stanowiskach, gdyż jest skuteczny niezależnie od poziomu pH gleby.
 • Postać granulatu umożliwia bardzo dokładny wysiew, nawet przy znacznych szerokościach.

Stosowanie

 • Korn-Kali® jest uniwersalnym nawozem stosowanym na wszelkie uprawy wrażliwe na chlorki.
 • Przeznaczony do nawożenia ścierniska i do nawożenia jesiennego. Gwarantuje optymalne rozprowadzenie oraz odpowiednie rozmieszczenie składników pokarmowych w powierzchni ornej.
 • Stosowany w płodozmianie na uprawy wykazujące wysokie zapotrzebowanie na potas (buraki cukrowe, rzepak, kukurydza) i określone makroelementy ( np. zapotrzebowanie rzepaku na siarkę, buraków cukrowych na magnez i sód).
 • Dzięki dobrej sypkości nadaje się do stosowania za pomocą wszystkich dostępnych siewników.
 • Zawiera 12 % SO3 i pokrywa podstawowe zapotrzebowanie na siarkę takich upraw, jak. np. rzepak ozimy.

Zalecane nawożenie

Stosowanie nawozu powinno się odbywać zgodnie z wynikami badań gleby oraz oczekiwanymi plonami.

Ilość nawozu jest uzależniona od następujących czynników:

 • Zapotrzebowanie uprawy lub płodozmianu na potas.
 • Poziom oraz dynamika potasu i magnezu w glebie (charakterystyka stanowiska).
 • Wymagania upraw wobec takich składników, jak: magnez, siarka i potas.
 • Ilości składników pokarmowych wprowadzanych w postaci nawozów organicznych.

Zalecane nawożenie niektórych roślin uprawnych. Wartości dotyczą średnich zawartości K w glebie, bez uwzględnienia nawożenia organicznego.

Zalecane nawożenie niektórych upraw (kg Korn-Kali® ha-1)

Uprawa Poziom plonowania
średni wysoki
zboże 250 350-450
rzepak 500-600 600-700
buraki cukrowe 900-1000 1000-1200
kukurydza na paszę/na ziarno 500-600 600-700
rośliny pastewne 450-600 600-850

 

<< powrót