Polifoska 8

Polifoska 8 jest kompleksowym nawozem wieloskładnikowym szczególnie polecanym do zastosowania przedsiewnego, możliwa jest również aplikacja pogłówna wczesną wiosną. Nawóz ten zaleca się stosować pod wszystkie rośliny uprawne: kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, zboża ozime i jare, rzepak ozimy, a także na użytkach zielonych, w uprawie warzyw i sadownictwie.

Opis

Polifoska 8 to:
• Szybka dostępność składników pokarmowych dla roślin dzięki doskonałej rozpuszczalności nawozu w wodzie
• Optymalne proporcje składników pokarmowych zbilansowane w jednej granuli
• Obecność siarki w formie siarczanowej, bezpośrednio dostępnej dla roślin

Właściwości i skład Polifoski 8

PFC 1 (C)(I)(a)(ii): Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: NPK (S) 8-24-24 (+9) / 8-10,5-19,9 (+3,6)
Granulometria: Granule. 92% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-5,0 mm.
Gęstość nasypowa: 0,90-1,03 kg/dm3

Azot N całkowity: 8%
Azot N amonowy: 8%

Pięciotlenek fosforu P2O5 całkowity: 24% (10,5% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w wodzie: 21% (9,2% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu: 24% (10,5% P)

Tlenek potasu K2O rozpuszczalny w wodzie: 24% (19,9% K)

Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 9% (3,6% S)

Składniki produktu
CMC 1 – Fosforan jednoamonowy (CAS 7722-76-1)
CMC 1 – Chlorek potasu (CAS 7447-40-7)
CMC 1, CMC 11 – Siarczan amonu (CAS 7783-20-2)

Korzyści ze stosowania

• Wysoki plon roślin
• Wysoka jakość plonu
• Regeneracja roślin po zimie
• Silny, rozbudowany system korzeniowy
• Wysoka efektywność produkcyjna upraw

Przeznaczenie i stosowanie Polifoski 8

Polifoska 8 to nawóz wieloskładnikowy do zastosowania przedsiewnego (zaleca się wymieszać z glebą). Wysokość dawek nawozu należy ustalić w oparciu o zasobność gleby (analizę gleby) i zapotrzebowanie roślin (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha). W zależności potrzeb dawkę fosforu uzupełnić, np. nawozem Polidap, Super fos dar 40, dawkę potasu uzupełnić, np. solą potasową. Na użytkach zielonych stosować wczesną wiosną i/lub jesienią.

Informacje uzupełniające

Pakowanie, transport i przechowywanie

Polifoska 8 jest oferowana w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 50 kg i w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Polifoskę 8 należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt nie jest klasyfikowany, tzn. nie jest uważany za materiał niebezpieczny zgodnie z Pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski).

Powiązane produkty

Zobacz również inne:

Masz wątpliwości?

Skontaktuj się

LUB napisz do nas