Saletrosan 26 Plus

Saletrosan 26 plus to nawóz azotowo-siarkowy przeznaczony do nawożenia roślin ozimych i jarych. Szczególnie polecany do wiosennego, pogłównego nawożenia rzepaku ozimego. Polecany także do stosowania wczesną wiosną pod wszystkie inne rośliny uprawne: zboża ozime i jare, kukurydzę, rośliny przemysłowe i okopowe, rośliny bobowate, a także w uprawie warzyw i sadownictwie oraz na użytkach zielonych.

Opis

Saletrosan 26 plus to:
• Doskonałe źródło azotu i siarki dla wszystkich gatunków roślin uprawnych, w szczególności dla roślin siarkolubnych
• Dodatek żelaza wspomagający proces fotosyntezy
• Możliwość aplikacji począwszy od pierwszych wczesnowiosennych zabiegów

Właściwości i skład Saletrosanu 26 plus
PFC 1(C)(I)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: N (S) 26 (+32,5) / 26 (+13)
Granulometria: Granule. 95% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-6,3 mm.
Gęstość nasypowa: 0,98 kg/dm3

Azot N całkowity: 26%
Azot N azotanowy: 7,3%
Azot N amonowy: 18,7%

Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 32,5% (13% S)

Składniki produktu
CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)
CMC 11 – Siarczan amonu (CAS 7783-20-2)

Korzyści ze stosowania
• Stabilne, wysokie i dobre jakościowo plony roślin
• Mniejsza podatność roślin na choroby
• Efektywne wykorzystanie składników odżywczych
• Pełne zabezpieczenie młodych roślin w siarkę
• Lepsza skuteczność i wydajność użytych nawozów

Przeznaczenie i stosowanie Saletrosanu 26 plus
Saletrosan 26 plus to nawóz do zastosowania przedsiewnego i pogłównego. Wysokość dawki i termin aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o: zapotrzebowanie roślin na azot i siarkę (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha), kondycję roślin, właściwości gleby. Dawkę azotu uzupełnić, np. nawozem Pulan Macro, Zaksan 33,5.

Informacje uzupełniające

Pakowanie, transport i przechowywanie
Saletrosan 26 plus jest oferowany w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 50 kg i w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Saletrosan 26 plus należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt nie podlega przepisom RID i ADR. Nie wolno przewozić razem z materiałami łatwopalnymi.

Powiązane produkty

Zobacz również inne:

Masz wątpliwości?

Skontaktuj się

LUB napisz do nas