RSM 32%

RSM 32 jest wysokoskoncentrowanym, uniwersalnym nawozem azotowym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego pod: zboża ozime i jare, rzepak ozimy, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.

Opis

RSM 32 to:
• Obecność trzech form azotu w korzystnych proporcjach: azotanowej (saletrzanej), amonowej i amidowej
• Możliwość aplikacji w szerokim przedziale czasowym, począwszy od wczesnowiosennych terminów nawożenia
• Płynna formuła ułatwiająca równomierną aplikację nawozu

Właściwości i skład RSM 32

PFC 1(C)(I)(b)(i): Prosty płynny nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: N 32
Gęstość: 1,32 kg/dm3

Azot N całkowity: 32%
Azot N azotanowy: 8,0%
Azot N amonowy: 8,0%
Azot N amidowy: 16,0%

Składniki produktu
CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)
CMC 1 – Mocznik (CAS 57-13-6)

Korzyści ze stosowania

• Wysoki plon o doskonałych parametrach jakościowych
• Doskonałe zaopatrzenie roślin w azot
• Wysoka zawartość białka
• Przyspieszenie wegetacji roślin krótko po zastosowaniu, dzięki szybko działającej formie azotanowej (saletrzanej) azotu
• Zwiększona odporność roślin na warunki stresowe

Przeznaczenie i stosowanie RSM 32

RSM 32 to nawóz uniwersalny w postaci wodnego roztworu do zastosowania przedsiewnego i pogłównego.

Stosować w dawkach dzielonych dostosowanych do potrzeb pokarmowych roślin. Wysokość dawek i terminy aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o: zapotrzebowanie roślin na azot (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha), kondycję roślin, właściwości gleby.
Stosować na zdrowe, suche rośliny, o dobrym turgorze. Temperatura powietrza podczas zabiegu nie powinna przekraczać 20°C, a względna wilgotność powietrza powinna wynosić powyżej 60%, nawożenie najlepiej przeprowadzać w dni pochmurne. Stosować oprysk grubokroplisty lub węże rozlewowe.

 

Informacje uzupełniające

Pakowanie, transport i przechowywanie
RSM 32 pakowany jest do:
• cystern lub autocystern stalowych,
• pojemników z tworzyw sztucznych o pojemności 600 l oraz 1000 l,
• innych opakowań (po uzgodnieniu z odbiorcą).

RSM 32 nie podlega przepisom transportowym RID/ADR/IMDG dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych.
RSM 32 należy przechowywać w zamkniętych zbiornikach z odpowietrzeniem, wykonanych ze stali, tworzyw sztucznych lub odpowiednio zabezpieczonego betonu. Nie dopuszcza się stosowania metali kolorowych lub ich stopów. Pompy i rurociągi, którymi przetłaczany jest RSM 32, powinny być wykonane z materiałów odpornych na jego działanie, np. stali lub tworzyw sztucznych (polietylenu, polipropylenu, PCV). Na zbiornikach powinien być umieszczony napis podający nazwę produktu. Podczas transportu oraz w trakcie przechowywania produkt należy chronić przed oziębieniem poniżej temperatury krystalizacji, tj. 0°C. W czasie magazynowania nie następuje utrata wartości odżywczych nawozu. Wodę, która może odparować w czasie długotrwałego magazynowania, należy uzupełnić do stanu pierwotnego.

Powiązane produkty

Zobacz również inne:

Masz wątpliwości?

Skontaktuj się

LUB napisz do nas