Salmag

Salmag jest nawozem uniwersalnym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego pod: zboża ozime i jare, rzepak ozimy, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.

Opis

Salmag to:

• Obecność dwóch form azotu: szybko dostępnej dla roślin azotanowej (saletrzanej) i wolniej działającej, ale za to dłużej dla nich dostępnej, amonowej
• Dodatek wapnia i magnezu zwiększający efektywność wykorzystania azotu
• Perfekcyjna granulacja zapewniająca równomierny wysiew w szerokich ścieżkach technologicznych (nawet do 40 m)

Właściwości i skład Salmagu

PFC 1(C)(I)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy
Formuła nawozu: N (Ca, Mg) 27 (+7 +4) / 27 (+5 +2,4)
Granulometria: Granule. 95% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-5,0 mm.
Gęstość nasypowa: 0,97 kg/dm3

Azot N całkowity: 27%
Azot N azotanowy: 13,5%
Azot N amonowy: 13,5%
Tlenek wapnia CaO całkowity: 7% (5,0% Ca)

Tlenek wapnia CaO rozpuszczalny w wodzie: 3% (2,2% Ca)
Tlenek magnezu MgO całkowity: 4% (2,4% Mg)

Tlenek magnezu MgO rozpuszczalny w wodzie: 2% (1,2% Mg)

Składniki produktu
CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)
CMC 1 – Mączka dolomitowa

Korzyści ze stosowania

• Właściwe zaopatrzenie roślin w azot, zapewniające wysokie plonowanie roślin
• Pobudzenie roślin do krzewienia, dzięki obecności formy azotanowej azotu
• Dobre ukorzenienie roślin
• Zmniejszenie ryzyka zakwaszenia gleby

Przeznaczenie i stosowanie Salmagu

Nawóz uniwersalny do zastosowania przedsiewnego i pogłównego. Stosować w dawkach dzielonych dostosowanych do potrzeb pokarmowych roślin. Wysokość dawek i terminy aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o: zapotrzebowanie roślin na azot (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha), kondycję roślin, właściwości gleby. W zależności od potrzeb dawkę azotu uzupełnić, np. nawozem Pulan Macro, Zaksan 33,5.

Informacje uzupełniające

Pakowanie, transport i przechowywanie
Salmag jest oferowany w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 50 kg i w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Salmag należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt nie podlega przepisom RID i ADR. Nie wolno przewozić razem z materiałami łatwopalnymi.

Powiązane produkty

Zobacz również inne:

Masz wątpliwości?

Skontaktuj się

LUB napisz do nas