Super Fos Dar 40

Super fos dar 40 jest wysokoskoncentrowanym nawozem polecanym do zastosowania przedsiewnego pod: kukurydzę, rzepak ozimy, buraki cukrowe, zboża ozime i jare, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.

Opis

Super fos dar 40 to:
• Wysoka koncentracja składników pokarmowych
• Doskonałe źródło dostępnego dla roślin fosforu
• Obecność wapnia i siarki wspomagających rozwój roślin
• Możliwość stosowania na wszystkich rodzajach gleb

Właściwości i skład Super fos daru 40

PFC 1(C)(I)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: P (Ca, S) 40 (+30 +5) / 17,4 (+21,5 +2) z mikroskładnikami
Granulometria: Granule. 90% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-5,6 mm.
Gęstość nasypowa: 1,10-1,30 kg/dm3

Pięciotlenek fosforu P2O5 całkowity: 40% (17,4% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w wodzie: 24% (10,5% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu: 26% (11,3% P)
Tlenek wapnia CaO całkowity: 30% (21,5% Ca)
Tlenek wapnia CaO rozpuszczalny w wodzie: 12% (8,6% Ca)
Trójtlenek siarki SO3 całkowity: 5% (2,0% S)
Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 3% (1,2% S)
Cynk Zn całkowity: 0,02%


Składniki produktu

CMC 1 – Superfosfat wzbogacony (CAS 65996-95-4)

Korzyści ze stosowania

• Prawidłowy wzrost roślin
• Wysoka jakość plonu
• Duży system korzeniowy zapewniający optymalne pobieranie składników pokarmowych z gleby
• Wzrost zawartości fosforu w glebie

Przeznaczenie i stosowanie Super fos daru 40

Super fos dar 40 to nawóz do zastosowania przedsiewnego (zaleca się wymieszać z glebą). Wysokość dawek nawozu należy ustalić w oparciu o zasobność gleby (analizę gleby) i zapotrzebowanie roślin (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha). W uprawach jarych i na użytkach zielonych stosować jesienią i/lub wczesną wiosną.

Informacje uzupełniające

Pakowanie, transport i przechowywanie
Super fos dar 40 jest oferowany w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 50 kg i w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Super fos dar 40 należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt nie jest klasyfikowany, tzn. nie jest uważany za materiał niebezpieczny zgodnie z Pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski)

Powiązane produkty

Zobacz również inne:

Masz wątpliwości?

Skontaktuj się

LUB napisz do nas