PULAN

Pulan jest nawozem uniwersalnym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego pod: zboża ozime i jare, rzepak ozimy, buraki cukrowe, ziemniaki, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.

 

Opis

Pulan to:
• Obecność dwóch form azotu: szybko dostępnej dla roślin azotanowej (saletrzanej) i wolniej działającej, ale za to dłużej dla nich dostępnej, amonowej
• Najwyższa koncentracja azotu wśród saletr dostępnych na rynku
• Możliwość aplikacji azotu we wszystkich terminach agrotechnicznych – od N1 (wczesnowiosenna dawka azotu) do N3 (dawka jakościowa)

Właściwości i skład Pulanu
PFC 1(C)(I)(a)(i)(A): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy o wysokiej zawartości azotu na bazie azotanu amonu

Formuła nawozu: N 34,4
Granulometria: Granule. 95% produktu ma postać granul o wymiarach 1,0-4,0 mm. Maksymalnie 3% produktu ma postać granul o wymiarach poniżej 0,5 mm.
Gęstość nasypowa: 0,98-1,06 kg/dm3

Azot N całkowity: 34,4%
Azot N azotanowy: 17,2%
Azot N amonowy: 17,2%

Składniki produktu
CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)

Korzyści ze stosowania

• Właściwe zaopatrzenie roślin w azot
• Wysokie i stabilne plonowanie roślin
• Sprawdzone rozwiązanie w każdej uprawie
• Wysoka jakość uzyskanego plonu
• Wysoka efektywność ekonomiczna upraw

Przeznaczenie i stosowanie Pulanu

Pulan to nawóz uniwersalny do zastosowania przedsiewnego i pogłównego. Stosować w dawkach dzielonych dostosowanych do potrzeb pokarmowych roślin. Wysokość dawek i terminy aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o: zapotrzebowanie roślin na azot (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha), kondycję roślin, właściwości gleby.

Informacje uzupełniające

Pakowanie, transport i przechowywanie
Pulan jest oferowany w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 30 kg i w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg i 600 kg.

Pulan należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt zalicza się do towarów niebezpiecznych klasy 5.1. „Materiały utleniające”, Numer UN: 2067, grupa pakowania III wg przepisów transportowych ADR i RID. Zgodnie z przepisami ADR: pojazdy – pomarańczowe tablice ostrzegawcze z przodu i tyłu pojazdu; zgodnie z przepisami RID: wagony – nalepki ostrzegawcze nr 5.1 na obu ściankach bocznych wagonu.

Powiązane produkty

Zobacz również inne:

Masz wątpliwości?

Skontaktuj się

LUB napisz do nas