Saletrosan 30

Saletrosan 30 to nawóz azotowo-siarkowy, który może być stosowany podczas wiosennego nawożenia wszystkich roślin uprawnych. Szczególnie polecany jest do wiosennego nawożenia zbóż ozimych (I i II dawka azotu) oraz jarych, a także rzepaku ozimego, roślin okopowych, bobowatych, pastewnych, na użytkach zielonych, w uprawie warzyw oraz sadownictwie.

Opis

Saletrosan 30 to:
• Obecność azotu w dwóch formach: azotanowej (pogłównej, działającej szybko, wspomagającej pobieranie potasu, magnezu i wapnia) i amonowej (wolno działającej, stymulującej ukorzenianie się roślin, wspomagającej pobieranie fosforu, siarki i boru)
• Możliwość zastosowania azotu i siarki w jednej zabiegu
• Możliwość aplikacji w szerokim przedziale czasowym

Właściwości i skład Saletrosanu 30

PFC 1(C)(I)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: N (S) 30 (+17,5) / 30 (+7)
Granulometria: Granule. 95% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-6,3 mm.
Gęstość nasypowa: 0,98 kg/dm3

Azot N całkowity: 30%
Azot N azotanowy: 12%
Azot N amonowy: 18%
Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 17,5% (7% S)

Składniki produktu
CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)
CMC 11 – Siarczan amonu (CAS 7783-20-2)

Korzyści ze stosowania

• Wysoki plon o doskonałych parametrach jakościowych
• Właściwe zabezpieczenie roślin w azot i siarkę (dzięki odpowiednio dobranym proporcjom pomiędzy tymi pierwiastkami) już od pierwszych wczesnowiosennych zabiegów
• Pobudzenie roślin do krzewienia, dzięki obecności formy azotanowej azotu
• Efektywne wykorzystanie azotu
• Lepsza skuteczność i wydajność użytych nawozów

Przeznaczenie i stosowanie Saletrosanu 30

Saletrosan 30 to nawóz do zastosowania przedsiewnego i pogłównego. Wysokość dawek i terminy aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o: zapotrzebowanie roślin na azot i siarkę (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha), kondycję roślin, właściwości gleby. Dawkę azotu uzupełnić, np. nawozem Pulan Macro, Zaksan 33,5.

Informacje uzupełniające

Pakowanie, transport i przechowywanie
Saletrosan 30 jest oferowany w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 50 kg i w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Saletrosan 30 należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt zalicza się do towarów niebezpiecznych klasy 5.1. „Materiały utleniające”, Numer UN: 2067, grupa pakowania III wg przepisów transportowych ADR i RID. Zgodnie z przepisami ADR: pojazdy – pomarańczowe tablice ostrzegawcze z przodu i tyłu pojazdu; zgodnie z przepisami RID: wagony – nalepki ostrzegawcze nr 5.1 na obu ściankach bocznych wagonu.

Powiązane produkty

Zobacz również inne:

Masz wątpliwości?

Skontaktuj się

LUB napisz do nas