Polidap 18-46

Polidap jest wysokoskoncentrowanym nawozem kompleksowym polecanym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego pod: kukurydzę, rzepak ozimy, buraki cukrowe, zboża ozime i jare, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.

Opis

Polidap to:
• Obecność azotu w formie amonowej, dobrze zatrzymywanej w glebie i dzięki temu długo dostępnej dla roślin, wspomagającej pobieranie fosforu i ograniczającej nadmierne pobieranie potasu
• Doskonałe źródło łatwo dostępnego fosforu
• Znakomita przyswajalność składników pokarmowych

Właściwości i skład Polidapu

PFC 1 (C)(I)(a)(ii): Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: NP (S) 18-46 (+5) / 18-20,1 (+2)
Granulometria: Granule. 92% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-5,0 mm.
Gęstość nasypowa: 0,85-0,95 kg/dm3

Azot N całkowity: 18%
Azot N amonowy: 18%
Pięciotlenek fosforu P2O5 całkowity: 46% (20,1% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w wodzie: 41% (17,9% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu: 46% (20,1% P)

Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 5% (2% S)

Składniki produktu
CMC 1 – Fosforan dwuamonowy (CAS 7783-28-0)
CMC 1 – Siarczan amonu (CAS 7783-20-2)

Korzyści ze stosowania

• Wysoki plon wszystkich gatunków roślin uprawnych
• Wysoka jakość plonów
• Wysokie wykorzystanie fosforu
• Precyzja w nawożeniu współrzędnym (możliwość umieszczenia granuli nawozu ok. 5 cm obok nasion i ok. 5 cm w bok od rzędu siewnego)
• Silny system korzeniowy roślin

Przeznaczenie i stosowanie Polidapu

Polidap to nawóz do zastosowania przedsiewnego (zaleca się wymieszać z glebą). Wysokość dawek nawozu należy ustalić w oparciu o zasobność gleby (analizę gleby) i zapotrzebowanie roślin (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha). Na użytkach zielonych stosować wczesną wiosną.

Informacje uzupełniające

Pakowanie, transport i przechowywanie
Polidap jest oferowany w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 50 kg i w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Polidap należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt nie jest klasyfikowany, tzn. nie jest uważany za materiał niebezpieczny zgodnie z

Powiązane produkty

Zobacz również inne:

Masz wątpliwości?

Skontaktuj się

LUB napisz do nas