RSMS

RSM S  jest wysokoskoncentrowanym, uniwersalnym nawozem azotowo-siarkowym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego pod: zboża ozime i jare, rzepak ozimy, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.

Opis

RSM®S – ROZTWÓR SALETRZANO-MOCZNI

RSM S to:
• Trzy formy azotu w korzystnych proporcjach: szybko dostępna dla roślin azotanowa (saletrzana) oraz wolniej działające, ale za to dłużej dla nich dostępne, amonowa i amidowa
• Możliwość zastosowania azotu i siarki w jednej aplikacji
• Płynna formuła ułatwiająca równomierną aplikację nawozu

Korzyści ze stosowania

• Zwiększenie i poprawa jakości plonu
• Zwiększona odporność roślin na warunki stresowe
• Efektywne wykorzystanie składników odżywczych
• Możliwość stosowania w szerokim przedziale czasowym

Przeznaczenie i stosowanie RSM S

RSM S  to nawóz uniwersalny w postaci wodnego roztworu do zastosowania przedsiewnego i pogłównego.
Stosować w dawkach dzielonych dostosowanych do potrzeb pokarmowych roślin. Wysokość dawek i terminy aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o: zapotrzebowanie roślin na azot (pobranie jednostkowe x zakładany plon rośliny z ha), kondycję roślin, właściwości gleby.
Stosować na zdrowe, suche rośliny, o dobrym turgorze. Temperatura powietrza podczas zabiegu nie powinna przekraczać 20°C, a względna wilgotność powietrza powinna wynosić powyżej 60%, nawożenie najlepiej przeprowadzać w dni pochmurne. Stosować oprysk grubokroplisty lub węże rozlewowe.

Informacje uzupełniające

Pakowanie, transport i przechowywanie
RSM S  jest pakowany do cystern lub autocystern.
RSM S  jest oferowany w oznakowanych pojemnikach 1000 l.

RSM S  magazynowany jest w zbiornikach naziemnych, DPPL (1000 litrów). RSM S powinien być przechowywany w zamkniętych zbiornikach z odpowietrzaniem wykonanych ze stali, tworzyw sztucznych lub odpowiednio zabezpieczonego betonu. Nie dopuszcza się stosowania metali kolorowych lub ich stopów. Pompy i rurociągi, którymi przetłaczany jest produkt, powinny być wykonane z materiałów odpornych na jego działanie, np. stali lub tworzyw sztucznych. Zbiorniki powinny być chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Podczas przechowywania nawozów płynnych w pojemnikach należy zadbać o ich dobry stan techniczny. Pojemniki powinny być szczelne i wolne od rdzy i innych zanieczyszczeń. Podczas przechowywania oraz w trakcie transportu produkt należy chronić przed ochłodzeniem poniżej temperatury początku krystalizacji tj. -7°C. RSM S nie powinien być przechowywany w zbiornikach podziemnych.

Powiązane produkty

Zobacz również inne:

Masz wątpliwości?

Skontaktuj się

LUB napisz do nas