Polifoska Krzem

Polifoska Krzem jest kompleksowym nawozem wieloskładnikowym szczególnie polecanym do zastosowania przedsiewnego, możliwa jest również aplikacja pogłówna wczesną wiosną. Nawóz ten zaleca się stosować pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rzepak ozimy, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, a także na użytkach zielonych, w uprawie warzyw i sadownictwie.

Opis

Polifoska Krzem to:
• Obecność krzemu zwiększającego ochronę przed wyleganiem i atakiem patogenów
• Korzystne proporcje składników pokarmowych
• Możliwość aplikacji pod wszystkie gatunki roślin uprawnych

Właściwości i skład Polifoski Krzem

PFC 1 (C)(I)(a)(ii): Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: NPK (S) 6-12-34 (+10) / 6-5,2-28,2 (+4) z krzemem
Granulometria: Granule. 92% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-5,0 mm.
Gęstość nasypowa: 0,95-1,05 kg/dm3

Azot N całkowity: 6%
Azot N amonowy: 6%
Pięciotlenek fosforu P2O5 całkowity: 12% (5,2% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w wodzie: 10% (4,4% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu: 12% (5,2% P)
Tlenek potasu K2O rozpuszczalny w wodzie: 34% (28,2% K)
Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 10% (4% S)
Dwutlenek krzemu SiO2 całkowity: 1% (0,5% Si)

Składniki produktu
CMC 1 – Chlorek potasu (CAS 7447-40-7)
CMC 1 – Fosforan jednoamonowy (CAS 7722-76-1)
CMC 1, CMC 11 – Siarczan amonu (CAS 7783-20-2)

Korzyści ze stosowania

• Wysokie i stabilne plonowanie roślin
• Wysoka jakość uzyskiwanego plonu
• Zmniejszona podatność roślin na wyleganie
• Ograniczenie porażenia roślin przez choroby i szkodniki
• Wyższa odporność roślin na stres suszy

Przeznaczenie i stosowanie Polifoski Krzem

Polifoska Krzem to nawóz wieloskładnikowy do zastosowania przedsiewnego (zaleca się wymieszać z glebą). Wysokość dawek nawozu należy ustalić w oparciu o zasobność gleby (analizę gleby) i zapotrzebowanie roślin (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha). W zależności potrzeb dawkę fosforu uzupełnić, np. nawozem Polidap, Super fos dar 40, dawkę potasu uzupełnić, np. solą potasową. Na użytkach zielonych stosować wczesną wiosną i/lub jesienią.

Informacje uzupełniające

Pakowanie, transport i przechowywanie
Polifoska Krzem jest oferowana w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 50 kg i w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Polifoskę Krzem należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt nie jest klasyfikowany, tzn. nie jest uważany za materiał niebezpieczny zgodnie z Pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski).

Powiązane produkty

Zobacz również inne:

Masz wątpliwości?

Skontaktuj się

LUB napisz do nas