BIO-preparaty

Nasza Oferta

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów , firma Agrochest wprowadza na rynek naturalne preparaty biologiczne do ochrony roślin.

N-bakter

Preparat, który zawiera w swoim składzie Paenibacillus durus 10⁸, które wiążą azot atmosferyczny i udostępniają go roślinom.

P-bakter

Preparat, zawierający Bacillus sp. 108, które wytwarzają substancje udostępniające roślinom niedostępne formy fosforu występujące w glebie. Przywraca naturalną równowagę gleb.

 

BaktiPlant

Preparat, który wzmaga aktywność metaboliczną roślin i działa zapobiegawczo. Zawiera w swoim składzie kompozycję opartą na mikroorganizmach, które poprzez wydzielenie metabolitów mogą na drodze konkurencji eliminować drobnoustroje chorobotwórcze lub znacznie ograniczać rozwój fitopagenów.

HeptaPlant

Jest produktem zawierającym wysoko przyswajalny kompleks miedzi, wykazującym działanie systemiczne do stosowania w uprawie roślin rolniczych, sadowniczych, warzywnych, pełniącym funkcje odżywcze, poprawiającym zdrowotność rośliny, utrudniającym porażenie przez patogeny.

BONANZA 

Preparat tworzący lepką powłokę, która unieruchamia i uśmierca organizmy szkodliwe

TerpiPlant

Płynny nawóz zawierający siarkę w formie terpenoidowej. Siarka zawarta w produkcie buduje związki, które zwiększają naturalną odporność roślin na stres.
 

Nasza oferta

TerpiPlant