Pulrea+ INu

Pulrea +INu to mocznik z inhibitorem ureazy. Jest to uniwersalny nawóz azotowy, który może być wykorzystywany do nawożenia wszystkich roślin uprawnych. Nawóz zaleca się stosować wiosną do przedsiewnego nawożenia roślin jarych, tj. kukurydzy, słonecznika, zbóż jarych, oraz pogłównego nawożenia roślin ozimych, w tym zbóż ozimych i rzepaku ozimego. Nawóz może być stosowany w uprawie roślin okopowych, bobowatych.

Opis

Pulrea +INu to:
• Wysoka koncentracja azotu w formie amidowej
• Stabilne źródło azotu dla roślin – zawarty w nawozie inhibitor przejściowo blokuje ureazę, czyli naturalnie występujący w środowisku enzym rozkładający mocznik, dzięki czemu nawóz działa dłużej
• Ograniczenie start azotu związanych z ulatnianiem się amoniaku

Właściwości i skład Pulrei +INu
Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy z inhibitorem ureazy (NBPT/NPPT)

Formuła nawozu: N 46 z inhibitorem ureazy (NBPT/NPPT)
Granulometria: Granule. 90% produktu ma postać granul o wymiarach 1,0-4,0 mm.
Gęstość nasypowa: 0,70-0,78 kg/dm3

Azot N całkowity: 46%
Azot N amidowy: 46%

Składniki produktu
Mocznik (CAS 57-13-6)

Korzyści ze stosowania
• Wysoki, stabilny plon roślin
• Wysoka efektywność wykorzystania azotu z nawozu, także w stosowaniu pogłównym
• Silne ograniczenie emisji amoniaku z mocznika
• Zmniejszenie liczby dawek azotu i lepszej dostosowanie terminów nawożenia do terminów innych zabiegów agrotechnicznych (poprawa organizacji pracy w gospodarstwie) oraz warunków pogodowych

Przeznaczenie i stosowanie Pulrei +INu
Pulrea +INu to nawóz uniwersalny do zastosowania przedsiewnego i pogłównego. Wysokość dawki i termin aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o: zapotrzebowanie roślin na azot (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha), kondycję roślin, właściwości gleby.

Informacje uzupełniające

Pakowanie, transport i przechowywanie
Pulrea +INu jest oferowana w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 25 kg i w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Pulreę +INu należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt nie jest klasyfikowany, tzn. nie jest uważany za materiał niebezpieczny zgodnie z Pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski).

Powiązane produkty

Zobacz również inne:

Masz wątpliwości?

Skontaktuj się

LUB napisz do nas