Zaksan 33,5N

Zaksan 33,5 jest nawozem uniwersalnym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego pod: zboża ozime i jare, rzepak ozimy, buraki cukrowe, ziemniaki, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.

Opis

Zaksan 33,5 to:
• Dwie formy azotu: azotanowa (saletrzana), działająca szybko i pobudzająca rośliny do krzewienia oraz amonowa, działająca wolniej, wspomagająca rozwój systemu korzeniowego
• Mniejsza liczba przejazdów na polu, niższe koszty dostawy i magazynowania
• Perfekcyjna granulacja zapewniająca równomierny wysiew w szerokich ścieżkach technologicznych (do 42 metrów)
• Wysoka koncentracja składnika pokarmowego

Właściwości i skład Zaksanu 33,5

PFC 1(C)(I)(a)(i)(A): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy o wysokiej zawartości azotu na bazie azotanu amonu

Formuła nawozu: N 33,5
Granulometria: Granule. 95% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-5,0 mm.
Gęstość nasypowa: 0,91 kg/dm3


Azot N całkowity: 33,5%

Azot N azotanowy: 16,7%
Azot N amonowy: 16,8%

Składniki produktu
CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)
CMC 1 – Mączka dolomitowa


Korzyści ze stosowania
• Wysokie i stabilne plonowanie roślin
• Wysoka jakość plonu
• Wzrost zawartości białka i wyższa MTZ
• Właściwy rozwój sytemu korzeniowego
• Szybki wzrost roślin krótko po zastosowaniu nawozu, dzięki formie azotanowej (saletrzanej) azotu

Przeznaczenie i stosowanie Zaksanu 33,5
Zaksan 33,5 to nawóz uniwersalny do zastosowania przedsiewnego i pogłównego. Stosować w dawkach dzielonych dostosowanych do potrzeb pokarmowych roślin. Wysokość dawek i terminy aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o: zapotrzebowanie roślin na azot (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha), kondycję roślin, właściwości gleby.

Informacje uzupełniające


Pakowanie, transport i przechowywanie

Zaksan 33,5 jest oferowany w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 50 kg i w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Zaksan 33,5 należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt zalicza się do towarów niebezpiecznych klasy 5.1. „Materiały utleniające”, Numer UN: 2067, grupa pakowania III wg przepisów transportowych ADR i RID. Zgodnie z przepisami ADR: pojazdy – pomarańczowe tablice ostrzegawcze z przodu i tyłu pojazdu; zgodnie z przepisami RID: wagony – nalepki ostrzegawcze nr 5.1 na obu ściankach bocznych wagonu.

Powiązane produkty

Zobacz również inne:

Masz wątpliwości?

Skontaktuj się

LUB napisz do nas