Polifoska 5

Polifoska 5 jest kompleksowym nawozem wieloskładnikowym szczególnie polecanym do zastosowania przedsiewnego, możliwa jest również aplikacja pogłówna wczesną wiosną. Nawóz ten zaleca się stosować pod wszystkie rośliny uprawne: kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, zboża ozime i jare, rzepak ozimy, a także na użytkach zielonych, w uprawie warzyw i sadownictwie.

Opis

Polifoska 5 to:
• Korzystne proporcje składników pokarmowych w każdej granuli
• Znakomita przyswajalność składników pokarmowych
• Doskonałe źródło łatwo dostępnego fosforu

Właściwości i skład Polifoski 5

PFC 1 (C)(I)(a)(ii): Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: NPK (Mg, S) 5-15-30 (+2 +8) / 5-6,5-24,9 (+1,2 +3,2)
Granulometria: Granule. 92% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-5,0 mm.
Gęstość nasypowa: 0,95-1,1 kg/dm3

Azot N całkowity: 5%
Azot N amonowy: 5%
Pięciotlenek fosforu P2O5 całkowity: 15% (6,5% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w wodzie: 13% (5,7% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu: 15% (6,5% P)
Tlenek potasu K2O rozpuszczalny w wodzie: 30% (24,9% K)
Tlenek magnezu MgO całkowity: 2% (1,2% Mg)

Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 8% (3,2% S)

Składniki produktu
CMC 1 – Chlorek potasu (CAS 7447-40-7)
CMC 1 – Fosforan jednoamonowy (CAS 7722-76-1)
CMC 1 – Siarczan amonu (CAS 7783-20-2)
CMC 1 – Magnezyt naturalny

Korzyści ze stosowania

• Zwiększenie i poprawa jakości plonu
• Dobre ukorzenienie roślin
• Pełne zabezpieczenie młodych roślin w siarkę w trakcie jesiennej wegetacji
• Zwiększona odporność roślin na stres suszy
• Optymalne zaopatrzenie roślin w składniki żywieniowe już we wczesnych fazach rozwojowych

Przeznaczenie i stosowanie Polifoski 5

Polifoska 5 to nawóz wieloskładnikowy do zastosowania przedsiewnego (zaleca się wymieszać z glebą). Wysokość dawek nawozu należy ustalić w oparciu o zasobność gleby (analizę gleby) i zapotrzebowanie roślin (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha). W zależności potrzeb dawkę fosforu uzupełnić, np. nawozem Polidap, Super fos dar 40, dawkę potasu uzupełnić, np. solą potasową. Na użytkach zielonych stosować wczesną wiosną i/lub jesienią.

Informacje uzupełniające

Pakowanie, transport i przechowywanie
Polifoska 5 jest oferowana w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 50 kg i w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Polifoskę 5 należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt nie jest klasyfikowany, tzn. nie jest uważany za materiał niebezpieczny zgodnie z Pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski).

Powiązane produkty

Zobacz również inne:

Masz wątpliwości?

Skontaktuj się

LUB napisz do nas