Saletrzak standard plus

Saletrzak 27 standard plus jest nawozem uniwersalnym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego pod: zboża ozime i jare, rzepak ozimy, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.

Opis

Saletrzak 27 standard plus to:
• Dwie aktywne formy azotu: azotanowa (saletrzana), działająca szybko i pobudzająca rośliny do krzewienia oraz amonowa, działająca wolniej, wspomagająca rozwój systemu korzeniowego
• Dodatek żelaza wspomagający proces fotosyntezy
• Dobre rozwiązanie na gleby o niskim odczynie

Właściwości i skład Saletrzaku 27 standard plus
PFC 1(C)(I)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: N (Ca, Mg) 27 (+6,5 +4) / 27 (+4,6 +2,4)
Granulometria: Granule. 94% produktu ma postać granul o wymiarach 0,63-4,0 mm.
Gęstość nasypowa: 1,02 kg/dm3

Azot N całkowity: 27%
Azot N azotanowy: 13,5%
Azot N amonowy: 13,5%

Tlenek wapnia CaO całkowity: 6,5% (4,6% Ca)
Tlenek wapnia CaO rozpuszczalny w wodzie: 2,2% (1,6% Ca)
Tlenek magnezu MgO całkowity: 4% (2,4% Mg)

Składniki produktu
CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)
CMC 1 – Dolomit (CAS 16389-88-1)

Korzyści ze stosowania
• Wysoki plon wszystkich gatunków roślin uprawnych
• Poprawa jakości plonu
• Stymulacja rozwoju płytko ukorzenionych roślin, szczególnie we wczesnych fazach rozwojowych, w efekcie zastosowania wapnia i magnezu

Przeznaczenie i stosowanie Saletrzaku 27 standard plus
Saletrzak 27 standard plus to nawóz uniwersalny do zastosowania przedsiewnego i pogłównego. Stosować w dawkach dzielonych dostosowanych do potrzeb pokarmowych roślin. Wysokość dawek i terminy aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o: zapotrzebowanie roślin na azot (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha), kondycję roślin, właściwości gleby. W zależności od potrzeb dawkę azotu uzupełnić, np. nawozem Pulan Macro, Zaksan 33,5.

Informacje uzupełniające

Pakowanie, transport i przechowywanie
Saletrzak 27 standard plus jest oferowany w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 25 kg i 50 kg oraz w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Saletrzak 27 standard plus należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt nie podlega przepisom RID i ADR. Nie wolno przewozić razem z materiałami łatwopalnymi.

Powiązane produkty

Zobacz również inne:

Masz wątpliwości?

Skontaktuj się

LUB napisz do nas