Zaksan 32N

Zaksan jest nawozem uniwersalnym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego pod: zboża ozime i jare, rzepak ozimy, buraki cukrowe, ziemniaki, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.

Opis

Zaksan to:
• Obecność azotu w dwóch formach: azotanowej (pogłównej, działającej szybko, wspomagającej pobieranie potasu, magnezu i wapnia) i amonowej (wolno działającej, stymulującej ukorzenianie się roślin, wspomagającej pobieranie fosforu, siarki i boru)
• Perfekcyjna granulacja dająca możliwość pracy w dużym zakresie szerokości roboczych
• Możliwość aplikacji w szerokim przedziale czasowym, począwszy od wczesnej wiosny

Właściwości i skład Zaksanu
PFC 1(C)(I)(a)(i)(A): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy o wysokiej zawartości azotu na bazie azotanu amonu

Formuła nawozu: N 32
Granulometria: Granule. 95% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-5,0 mm.
Gęstość nasypowa: 0,95 kg/dm3

Azot N całkowity: 32%
Azot N azotanowy: 16%
Azot N amonowy: 16%

Składniki produktu
CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)
CMC 1 – Mączka dolomitowa

Korzyści ze stosowania
• Wysoki plon wszystkich gatunków roślin uprawnych
• Doskonałe zaopatrzenie roślin w azot
• Stabilny i jakościowy plon roślin
• Doskonały rozwój roślin, dzięki obecności uniwersalnej saletrzano-amonowej formy azotu
• Wysoka efektywność ekonomiczna upraw

Przeznaczenie i stosowanie Zaksanu
Zaksan to nawóz uniwersalny do zastosowania przedsiewnego i pogłównego. Stosować w dawkach dzielonych dostosowanych do potrzeb pokarmowych roślin. Wysokość dawek i terminy aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o: zapotrzebowanie roślin na azot (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha), kondycję roślin, właściwości gleby.

Informacje uzupełniające

Pakowanie, transport i przechowywanie
Zaksan jest oferowany w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 50 kg i w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Zaksan należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt zalicza się do towarów niebezpiecznych klasy 5.1. „Materiały utleniające”, Numer UN: 2067, grupa pakowania III wg przepisów transportowych ADR i RID. Zgodnie z przepisami ADR: pojazdy – pomarańczowe tablice ostrzegawcze z przodu i tyłu pojazdu; zgodnie z przepisami RID: wagony – nalepki ostrzegawcze nr 5.1 na obu ściankach bocznych wagonu.

Powiązane produkty

Zobacz również inne:

Masz wątpliwości?

Skontaktuj się

LUB napisz do nas