Spośród oferowanych nawozów azotowych na szczególną uwagę zasługuje produkowana przez Grupę Azoty Saletra Amonowa PULAN.