ANVISTAR

To najbardziej uniwersalny nawóz azotowy – pod wszystkie rośliny i na wszystkich glebach. Rozpuszczalna w wodzie saletra działa szybko, dostarczając roślinom azot i magnez. Azot występuje w dwóch formach: szybko działającej (azotanowej) oraz uwalnianej w dłuższym okresie po wysiewie (amonowej). Taki układ zapewnia maksymalne zaopatrzenie roślin w azot, niezależnie od warunków glebowych i technologii upraw. Wzbogacenie saletry magnezem – pierwiastkiem niezbędnym do wzrostu i rozwoju roślin – sprzyja budowie tkanek i przemianie materii. Aby zapewnić optymalną skuteczność na glebach alkalicznych i świeżo wapnowanych, saletrę amonową zaleca się wymieszać z glebą.

Opis

 

Zalety saletry amonowej Anvistar:

 • wpływa na poprawę wielkości i jakości plonu (wypełnienie ziarna, przedłużenie okresu wegetacji, wzrost masy nadziemnej części rośliny),
  • zwiększa zawartość i jakość aminokwasów oraz białek w roślinie, a także polepsza wartość technologiczną plonów.

 Parametry:
• substancja higroskopijna, łatwo rozpuszczalna w wodzie,
• związek podtrzymujący palenie, ulega rozkładowi w temperaturach powyżej 180°C,
• postać: białe lub kremowe granulki o wymiarach 1-3,15 mm ( min. 96% zawartości)*,
• zawartość azotu całkowitego: 34,0*, azot azotanowy 17% (m/m), azot amonowy 17% (m/m)
• dostępne opakowania: 25 kg, 50 kg oraz 500 kg.


Dodatkowe atuty:

 • zawartość magnezu w każdej granulce,
  • bardzo niska zawartość wody,
  • odporność na zbrylanie,
  • doskonała jednorodna granulacja pozwalająca na równomierny wysiew.Przechowywanie:

  • czyste i suche budynki magazynowe, zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci,
  • zabezpieczenie przed działaniem wody i opadów atmosferycznych, mechanicznym uszkodzeniem opakowania oraz nagrzaniem powyżej 30°C,
  • zakaz palenia tytoniu oraz używania światła z otwartym płomieniem,
  • dobrze zabezpieczone przewody elektryczne,
  • należy unikać sąsiedztwa jakichkolwiek materiałów palnych lub mogących reagować z saletrą (np.: środki ochrony roślin, tlenki metali, kwasy, sproszkowane metale, węgiel, drewno, trociny, słoma, materiały pędne, oleje i smary),
  •​ w jednym stosie nie należy przechowywać ilości większej niż 300 ton. W pomieszczeniach, gdzie magazynowana jest większa ilość saletry stosy opakowań należy oddzielić co najmniej metrowymi korytarzami. Przez stosy należy rozumieć jednostki ładunkowe (big-bag’s lub worki na paletach) przylegające do siebie,
  • nawóz w opakowaniach 25 kg należy przechowywać w stosach złażonych najwyżej z 16 warstw worków,
  •​ nawóz w opakowaniach 50 kg należy przechowywać w stosach złożonych najwyżej z 12 warstw worków
  •​ worki typu big ba​g’s z nawozem o masie do 500 kg oraz produkty w workach 25 i 50 kg składowane na paletach należy przechowywać najwyżej w 2 warstwach jednostek ładunkowych. Worki big-bag’s o wadze powyżej 500 kg należy przechowywać w jednej warstwie,
  •​ odległość od ścian magazynu powinna wynosić co najmniej 0,2 metra, a od urządzeńgrzejnych co najmniej 1,5 metra.

Powiązane produkty

Zobacz również inne:

Masz wątpliwości?

Skontaktuj się

LUB napisz do nas