Agrochest na Jubileuszu 100-lecia Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UPP

18 czerwca br. odbyły się obchody 100-lecia Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii. Wśród zaproszonych gości znalazła się również firma Agrochest.

Właściciel firmy Tomasz Rybarczyk na ręce Pani Dziekan Prof. dr hab. Anny Kryszak przekazał gratulacje i wyrazy uznania dla Rady Wydziału, Pracowników, Absolwentów i Studentów. Podkreślił otwartość firmy na współpracę w zakresie łączenia praktyki z nauką.

Wspólne świętowanie obchodów było okazją do zaprezentowania się firmy Agrochest na okolicznościowym stoisku.

Wszystkim absolwentom Uniwersytetu Przyrodniczego, z którymi mamy przyjemność współpracować, z okazji 100-lecia Uczelni życzymy dużo pomyślności.

[rl_gallery id=”2576″]

TAZER

 TAZER 250 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnymi układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin rolniczych i warzywnych

BAGANI

Bagani 125 ME jest fungicydem w formie mikro-emulsjido sporządzania roztworu wodnego o działaniu systemicznymdo stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i leczniczego w ochronie roślin rolniczych przed chorobami grzybowymi.

BAKTIPLANT

 BaktiPlant to preparat, który wzmaga aktywność metaboliczną roślini działa zapobiegawczo. Zawiera w swoim składzie kompozycjęopartą na mikroorganizmach, które poprzez wydzielenie metabolitów mogą na drodze konkurencji eliminować drobnoustroje chorobotwórcze lub znacznie ograniczać rozwój fitopagenów