Agrochest wspiera najmłodszych

Na czym polega praca w gospodarstwie, jak interesujący i ważny jest zawód rolnika – tego między innymi dowiedziały się dzieci z Przedszkola Samorządowego w Drzeczkowie (woj. wielkopolskie). 15 marca br. dzieci do swojego gospodarstwa zaprosił nasz Klient – Pan Eugeniusz Karolewicz. Po ciekawym spotkaniu przedszkolaki otrzymały upominki, które ufundowała m.in. firma Agrochest.

Spotkanie sprawiło dzieciom dużo radości i stworzyło możliwość praktycznego zapoznania się trudną pracą rolnika.

Dnia 7 lutego 2024r. odbyła się konferencja pt. ,,NAUKA I DOŚWIADCZENIE UWOLNIĄ POTENCJAŁ TWOICH ROŚLIN”. Podczas konferencji zostały przeprowadzone bardzo interesujące wykłady. Temat przedstawiony przez prof. Bartłomieja Glinę o sposobach uwalniania fosforu z gleby wywołał dyskusję, która nie miała końca. Kolejny wykład wygłosiła prof UPP. Zuzanna Sawinska. Przedstawiła realne wyzwania  w ochronie fungicydowej roślin uprawnych. Po wykładzie Pani prof. wywiązała się wymiana poglądów na temat ochrony fungicydowej zbóż oraz innych roślin uprawnych. Hubert Jasiński oraz Błażej Serkowski przedstawili korzyści, które wynikają z zastosowania naszych innowacyjnych produktów m.in: N-bakter, P-Bakter ,TerpiPlant, HeptaPlant. Praktyczne aspekty ich zastosowania oraz wyniki naszych obserwacji. Po konferencji pytania oraz dyskusje przeniosły się w kuluary. Klienci dzielili się swoimi doświadczeniami, chwalili osiąganymi plonami.