KONFERECNJA BARZKOWICE 01.02.2024 “NAUKA I DOŚWIADCZENIE UWOLNIĄ POTENCJAŁ TWOICH ROŚLIN”

W dniu 1 lutego 2024 roku w Barzkowicach odbyła się pierwsza z trzech planowanych konferencji pod tytułem “NAUKA I DOŚWIADCZENIE UWOLNIĄ POTENCJAŁ TWOICH ROŚLIN”. W trakcie wydarzenia uczestnicy mieli okazję brać udział w fascynujących dyskusjach z prelegentami. Hubert Jasiński przedstawił korzyści związane z naszymi kluczowymi produktami: N-Bakter ; P-Bakter. Dodatkowo omówił prawidłowe metody ich zastosowania oraz wyjaśnił, w jaki sposób rośliny korzystają z Azotu i Fosforu dzięki naszym produktom.

Dnia 7 lutego 2024r. odbyła się konferencja pt. ,,NAUKA I DOŚWIADCZENIE UWOLNIĄ POTENCJAŁ TWOICH ROŚLIN”. Podczas konferencji zostały przeprowadzone bardzo interesujące wykłady. Temat przedstawiony przez prof. Bartłomieja Glinę o sposobach uwalniania fosforu z gleby wywołał dyskusję, która nie miała końca. Kolejny wykład wygłosiła prof UPP. Zuzanna Sawinska. Przedstawiła realne wyzwania  w ochronie fungicydowej roślin uprawnych. Po wykładzie Pani prof. wywiązała się wymiana poglądów na temat ochrony fungicydowej zbóż oraz innych roślin uprawnych. Hubert Jasiński oraz Błażej Serkowski przedstawili korzyści, które wynikają z zastosowania naszych innowacyjnych produktów m.in: N-bakter, P-Bakter ,TerpiPlant, HeptaPlant. Praktyczne aspekty ich zastosowania oraz wyniki naszych obserwacji. Po konferencji pytania oraz dyskusje przeniosły się w kuluary. Klienci dzielili się swoimi doświadczeniami, chwalili osiąganymi plonami.