KONFERECNJA BARZKOWICE 01.02.2024 “NAUKA I DOŚWIADCZENIE UWOLNIĄ POTENCJAŁ TWOICH ROŚLIN”

W dniu 1 lutego 2024 roku w Barzkowicach odbyła się pierwsza z trzech planowanych konferencji pod tytułem “NAUKA I DOŚWIADCZENIE UWOLNIĄ POTENCJAŁ TWOICH ROŚLIN”. W trakcie wydarzenia uczestnicy mieli okazję brać udział w fascynujących dyskusjach z prelegentami. Hubert Jasiński przedstawił korzyści związane z naszymi kluczowymi produktami: N-Bakter ; P-Bakter. Dodatkowo omówił prawidłowe metody ich zastosowania oraz wyjaśnił, w jaki sposób rośliny korzystają z Azotu i Fosforu dzięki naszym produktom.

Dnia 9 lutego 2024 roku w Bydgoszczy odbyła się konferencja pt. ,,NAUKA I DOŚWIADCZENIE UWOLNIĄ POTENCJAŁ TWOICH ROŚLIN”. W trakcie konferencji uczestnicy wysłuchali wykładu profesora Jacka Długosza na temat dostępności składników pokarmowych względem bioróżnorodności gleby. Profesor Grzegorz Lemańczyk przedstawił wykład na temat hybrydowej ochrony fungicydowej roślin pt. ,,Hybrydowa ochrona fungicydowa roślin-przyszłość czy konieczność”. Błażej Serkowski oraz Hubert Jasiński przedstawili innowacyjny wpływ naszych produktów na zdrowy rozwój roślin. Po zakończonej konferencji rolnicy dzielili się swoimi doświadczeniami oraz osiągniętymi plonami w ostatnich latach.