Konferencja prasowa PSR

Wczoraj 27 lutego odbyła się pierwsza konferencja prasowa POLSKICH SKŁADÓW ROLNYCH (PSR), grupy powołanej z inicjatywy właścicieli czterech firm dystrybucyjnych Adler, Agroas, Agrochest i Agrosieć w odpowiedzi na konsolidację branży i zmieniające się warunki rynku rolnego.

Konferencję rozpoczął Prezes firmy Adler Tomasz Sikorski, który przedstawił genezę powstania PSR, organizację grupy oraz plany rozwoju do roku 2023. W swoim wystąpieniu skupił się na kierunkach działania i wspólnej strategii grupy, której celem jest wykreowanie dobrej oferty produktowej wraz z eksperckim pakietem wiedzy z zakresu technologii upraw. Podkreślił, że PSR stawiają na kompleksową obsługę klienta i profesjonalne doradztwo. Omówił inicjatywy zmierzające do dalszej konsolidacji grupy.

Tomasz Trzmielewski Wiceprezes PSR przedstawił rozwój branży rolniczej w Polsce uwzględnieniem zmian na rynku środków ochrony roślin, nawozów i nasion dystrybucji i podkreślił rosnące znaczenie trendów konsolidacji w branży.

Z kolei Profesor dr hab. Walenty Poczta z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu omówił sektor rolniczy w Polsce w warunkach akcesji do Unii i w świetle procesów globalizacji oraz założenia wspólnej polityki rolnej w najbliższej przyszłości.

Konferencja zgromadziła duże grono przedstawicieli firm chemicznych, nawozowych i nasiennych, partnerów handlowych PSR. Obecni dziennikarze z prasy branżowej reprezentowali wiodące tytuły czasopism i portali internetowych.

[WRGF id=854]

Dnia 9 lutego 2024 roku w Bydgoszczy odbyła się konferencja pt. ,,NAUKA I DOŚWIADCZENIE UWOLNIĄ POTENCJAŁ TWOICH ROŚLIN”. W trakcie konferencji uczestnicy wysłuchali wykładu profesora Jacka Długosza na temat dostępności składników pokarmowych względem bioróżnorodności gleby. Profesor Grzegorz Lemańczyk przedstawił wykład na temat hybrydowej ochrony fungicydowej roślin pt. ,,Hybrydowa ochrona fungicydowa roślin-przyszłość czy konieczność”. Błażej Serkowski oraz Hubert Jasiński przedstawili innowacyjny wpływ naszych produktów na zdrowy rozwój roślin. Po zakończonej konferencji rolnicy dzielili się swoimi doświadczeniami oraz osiągniętymi plonami w ostatnich latach.