Konferencja prasowa PSR

Wczoraj 27 lutego odbyła się pierwsza konferencja prasowa POLSKICH SKŁADÓW ROLNYCH (PSR), grupy powołanej z inicjatywy właścicieli czterech firm dystrybucyjnych Adler, Agroas, Agrochest i Agrosieć w odpowiedzi na konsolidację branży i zmieniające się warunki rynku rolnego.

Konferencję rozpoczął Prezes firmy Adler Tomasz Sikorski, który przedstawił genezę powstania PSR, organizację grupy oraz plany rozwoju do roku 2023. W swoim wystąpieniu skupił się na kierunkach działania i wspólnej strategii grupy, której celem jest wykreowanie dobrej oferty produktowej wraz z eksperckim pakietem wiedzy z zakresu technologii upraw. Podkreślił, że PSR stawiają na kompleksową obsługę klienta i profesjonalne doradztwo. Omówił inicjatywy zmierzające do dalszej konsolidacji grupy.

Tomasz Trzmielewski Wiceprezes PSR przedstawił rozwój branży rolniczej w Polsce uwzględnieniem zmian na rynku środków ochrony roślin, nawozów i nasion dystrybucji i podkreślił rosnące znaczenie trendów konsolidacji w branży.

Z kolei Profesor dr hab. Walenty Poczta z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu omówił sektor rolniczy w Polsce w warunkach akcesji do Unii i w świetle procesów globalizacji oraz założenia wspólnej polityki rolnej w najbliższej przyszłości.

Konferencja zgromadziła duże grono przedstawicieli firm chemicznych, nawozowych i nasiennych, partnerów handlowych PSR. Obecni dziennikarze z prasy branżowej reprezentowali wiodące tytuły czasopism i portali internetowych.

[WRGF id=854]