Lider Polskiej Dystrybucji

Lider Polskiej Dystrybucji to program Grupy Azoty, który wspiera najmłodszych uczniów wiejskich Szkół Podstawowych.

Niezmiernie cieszymy się, że firma Agrochest Sp. z o.o. po raz kolejny mogła wziąć w nim udział. Zgodnie z zasadami wytypowaliśmy dwie placówki z naszego biznesowego otoczenia: Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Brzeźnie oraz Szkołę podstawową im. Arkadego Fiedlera w Gułtowach. Uczniowie klas 0-3 otrzymali zestawy upominków szkolnych przygotowanych przez Grupę Azoty.

9 listopada 2018 odwiedziliśmy Szkołę Podstawową w Brzeźnie. Pan Adam Hamerski dyrektor Szkoły przyjął nas podczas apelu z okazji setnej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości jak i setnej rocznicy powstania tejże Szkoły. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło władz samorządowych w osobie Pana Burmistrza Szymona Matyska oraz jego zastępcy Waldemara Biskupskiego. Na apelu pojawił się również Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Przemysław Kubiak, radni, kierownicy Jednostek Organizacyjnych emerytowani nauczyciele oraz najważniejsi goście – uczniowie. Po wszystkich wystąpieniach przyszedł czas, aby firma Agrochest wręczyła najmłodszym przygotowane upominki.

Szkołę Podstawową w Gułtowach odwiedziliśmy 15 listopada. Pani Elżbieta Gołaś-Piechnicka dyrektor placówki przyjęła nas w  auli  do której zaprosiła uczniów klas 0-3  wraz z ich wychowawcami, gdzie nastąpiło wręczenie paczek upominkowych.

Dzieci to nasza przyszłość. Jesteśmy dumni, że mogliśmy wesprzeć najmłodszych uczniów Szkół wiejskich poprzez prezenty które przygotowała Grupa Azoty.

Dnia 9 lutego 2024 roku w Bydgoszczy odbyła się konferencja pt. ,,NAUKA I DOŚWIADCZENIE UWOLNIĄ POTENCJAŁ TWOICH ROŚLIN”. W trakcie konferencji uczestnicy wysłuchali wykładu profesora Jacka Długosza na temat dostępności składników pokarmowych względem bioróżnorodności gleby. Profesor Grzegorz Lemańczyk przedstawił wykład na temat hybrydowej ochrony fungicydowej roślin pt. ,,Hybrydowa ochrona fungicydowa roślin-przyszłość czy konieczność”. Błażej Serkowski oraz Hubert Jasiński przedstawili innowacyjny wpływ naszych produktów na zdrowy rozwój roślin. Po zakończonej konferencji rolnicy dzielili się swoimi doświadczeniami oraz osiągniętymi plonami w ostatnich latach.