Lider Polskiej Dystrybucji

Lider Polskiej Dystrybucji to program Grupy Azoty, który wspiera najmłodszych uczniów wiejskich Szkół Podstawowych.

Niezmiernie cieszymy się, że firma Agrochest Sp. z o.o. po raz kolejny mogła wziąć w nim udział. Zgodnie z zasadami wytypowaliśmy dwie placówki z naszego biznesowego otoczenia: Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Brzeźnie oraz Szkołę podstawową im. Arkadego Fiedlera w Gułtowach. Uczniowie klas 0-3 otrzymali zestawy upominków szkolnych przygotowanych przez Grupę Azoty.

9 listopada 2018 odwiedziliśmy Szkołę Podstawową w Brzeźnie. Pan Adam Hamerski dyrektor Szkoły przyjął nas podczas apelu z okazji setnej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości jak i setnej rocznicy powstania tejże Szkoły. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło władz samorządowych w osobie Pana Burmistrza Szymona Matyska oraz jego zastępcy Waldemara Biskupskiego. Na apelu pojawił się również Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Przemysław Kubiak, radni, kierownicy Jednostek Organizacyjnych emerytowani nauczyciele oraz najważniejsi goście – uczniowie. Po wszystkich wystąpieniach przyszedł czas, aby firma Agrochest wręczyła najmłodszym przygotowane upominki.

Szkołę Podstawową w Gułtowach odwiedziliśmy 15 listopada. Pani Elżbieta Gołaś-Piechnicka dyrektor placówki przyjęła nas w  auli  do której zaprosiła uczniów klas 0-3  wraz z ich wychowawcami, gdzie nastąpiło wręczenie paczek upominkowych.

Dzieci to nasza przyszłość. Jesteśmy dumni, że mogliśmy wesprzeć najmłodszych uczniów Szkół wiejskich poprzez prezenty które przygotowała Grupa Azoty.