Monoskładnikowe nawozy dolistne – nowość

Od tego sezonu nasza oferta została poszerzona o 3 monoskładnikowe nawozy płynne:

  • MIEDŹ PLUS
  • MANAGAN PLUS
  • CYNK PLUS

Polecamy je do stosowania w przypadku potrzeby ukierunkowania nawożenia na wybrany mikro składnik lub konieczności zniwelowania jego niedoboru. To również oferta dla tych, którzy są zwolennikami indywidualnego komponowania mieszanin mikro i makroelementów.

Dnia 7 lutego 2024r. odbyła się konferencja pt. ,,NAUKA I DOŚWIADCZENIE UWOLNIĄ POTENCJAŁ TWOICH ROŚLIN”. Podczas konferencji zostały przeprowadzone bardzo interesujące wykłady. Temat przedstawiony przez prof. Bartłomieja Glinę o sposobach uwalniania fosforu z gleby wywołał dyskusję, która nie miała końca. Kolejny wykład wygłosiła prof UPP. Zuzanna Sawinska. Przedstawiła realne wyzwania  w ochronie fungicydowej roślin uprawnych. Po wykładzie Pani prof. wywiązała się wymiana poglądów na temat ochrony fungicydowej zbóż oraz innych roślin uprawnych. Hubert Jasiński oraz Błażej Serkowski przedstawili korzyści, które wynikają z zastosowania naszych innowacyjnych produktów m.in: N-bakter, P-Bakter ,TerpiPlant, HeptaPlant. Praktyczne aspekty ich zastosowania oraz wyniki naszych obserwacji. Po konferencji pytania oraz dyskusje przeniosły się w kuluary. Klienci dzielili się swoimi doświadczeniami, chwalili osiąganymi plonami.