Oddaj głos na Aqua Plus – innowacyjny produkt rolniczy

Firma Agrochest bierze udział w konkursie na Innowacyjny Produkt Rolniczy 2019 organizowany przez PTWP i miesięcznik Farmer.

Aby wygrać, potrzebujemy Twojego głosu. Co możesz zrobić?

Oddaj głos na Aqua Plus tutaj:

Jak zagłosować na Aqua Plus?

1. Wybierz produkt Aqua Plus
2. Wpisz swój adres email i kliknij zagłosuj
3. Na podany adres email dotrze wiadomość z odnośnikiem potwierdzającym głosowanie. Prosimy o kliknięcie w niego. Dopiero wtedy głos zostanie zaliczony.

Głosować można do 20.10.2019 r. Za każdy oddany głos dziękujemy!

Aqua Plus – Kondycjoner wody do sporządzania cieczy roboczej z ŚOR i nawozami. Pozwala on spełniać założenia integrowanej ochrony roślin. Zmniejsza twardość wody, pH i napięcie powierzchniowe. Innowacyjność produktu polega na doborze surfaktantów o właściwej liczbie HLB i ich powinowactwie do kutikuli oraz dodatku kwasów karboksylowych.

Dnia 7 lutego 2024r. odbyła się konferencja pt. ,,NAUKA I DOŚWIADCZENIE UWOLNIĄ POTENCJAŁ TWOICH ROŚLIN”. Podczas konferencji zostały przeprowadzone bardzo interesujące wykłady. Temat przedstawiony przez prof. Bartłomieja Glinę o sposobach uwalniania fosforu z gleby wywołał dyskusję, która nie miała końca. Kolejny wykład wygłosiła prof UPP. Zuzanna Sawinska. Przedstawiła realne wyzwania  w ochronie fungicydowej roślin uprawnych. Po wykładzie Pani prof. wywiązała się wymiana poglądów na temat ochrony fungicydowej zbóż oraz innych roślin uprawnych. Hubert Jasiński oraz Błażej Serkowski przedstawili korzyści, które wynikają z zastosowania naszych innowacyjnych produktów m.in: N-bakter, P-Bakter ,TerpiPlant, HeptaPlant. Praktyczne aspekty ich zastosowania oraz wyniki naszych obserwacji. Po konferencji pytania oraz dyskusje przeniosły się w kuluary. Klienci dzielili się swoimi doświadczeniami, chwalili osiąganymi plonami.