Podnosimy swoje kwalifikacje

Dziś w Uniwersytecie Przyrodniczym nasi doradcy terenowi przeszli kolejne szkolenie u pani Dr hab. Zuzanny Sawińskiej. Rozpoznawaliśmy patogeny i ocenialiśmy stan roślin pod mikroskopem.