Strategia odchwaszczania kukurydzy

Jakie preparaty wybrać, aby skutecznie oczyścić pole z chwastów?

Niewątpliwie jednym z najważniejszych zabiegów w kukurydzy jest szybkie i skuteczne odchwaszczanie. Podstawową metodą zwalczania uciążliwych chwastów jest metoda chemiczna, która w tym roku może być jednak utrudniona przez regulacje wprowadzane przez Komisję Europejską, które eliminują wiele substancji z rynku.

Poniżej możecie Państwo zapoznać się z proponowaną przez nas technologią herbicydową w kukurydzy:

Zabiegi wykorzystujące herbicydy nalistne sa stosowane zazwyczaj w fazie 2-6 liści kukurydzy.

Po określeniu składu gatunkowego chwastów oraz ich fazy rozwojowej, możemy dobrać herbicydy oraz ustalić skuteczną dawkę preparatu. Na polach, gdzie występują bardziej wyrośnięte chwasty lub znajdują się osobniki średnio wrażliwe na daną substancję aktywną powinniśmy zastosować wyższe z zalecanych dawek. Pamiętajmy jednak, aby nie dopuścić do zbytniego wyrośnięcia chwastów, ponieważ znacznie obniży to skuteczność zabiegu. Przy wyznaczaniu terminu oprysku powinniśmy kierować się fazą rozwojową chwastów, a nie kukurydzy.

Aby skutecznie zwalczyć chwasty jednym zabiegiem nalistnym wymagany jest idealny dobór terminu oraz zmniejszenie wpływu niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą wystąpić podczas zabiegu. W przypadku niektórych uciążliwych chwastów, strategia ich zwalczania jest oparta na mieszaninie z dodatkiem odpowiedniego adiuwanta. Również proponowany przez nas pakiet herbicydowy dla kukurydzy jest wsparty takim preparatem. Kompan Plus jest to surfaktant z najnowszej grupy środków zwilżających do stosowania ze środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi w celu zwiększenia efektywności zabiegów agrochemicznych. Polepsza właściwości cieczy użytkowej agrochemikaliów, ponieważ:

  • obniża napięcie powierzchniowe i kąt przylegania cieczy opryskowej,
  • zapobiega znoszeniu cieczy opryskowej w trakcie wykonywania zabiegów,
  • zwiększa aktywność preparatów systemicznych i kontaktowych,
  • zmniejsza zmywalność środków ochrony roślin i nawozów dolistnych przez deszcz i rosę,
  • umożliwia obniżenie wydatku cieczy opryskowej (mniejsza ilość wody na ha)

Oprócz adiuwanta, w pakiecie możemy znaleźć takie preparaty jak:

  • INNOVATE 240 SC (nikosulfuron – 240 g/l)- środek chwastobójczy, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Środek jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Chwasty wrażliwe: jednoroczne jednoliścienne: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa; jednoroczne dwuliścienne: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, przytulia czepna, przetacznik perski, psianka czarna, rdest powojowy, szarłat, szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.
  • NOTOS 100 SC (mezotrion – 100 g/l)- jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście oraz dodatkowo poprzez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, hamując ich wzrost i rozwój. Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, rdest ptasi, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), chwasty rumianowate, przetacznik perski, tobołki polne
  • DICASH (dikamba w formie soli dimetyloamonowej – 480 g/l)- herbicyd stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Chwasty wrażliwe : komosa biała, ambrozja bylicolistna. Chwasty średnio wrażliwe: gwiazdnica pospolita, starzec zwyczajny, tobołki polne.

Zapraszamy do kontaktu ze swoim doradcą terenowym Agrochest w celu zaplanowania ochrony herbicydowej kukurydzy, lub przez Centralę: tel. 61 818 88 88.

Dnia 7 lutego 2024r. odbyła się konferencja pt. ,,NAUKA I DOŚWIADCZENIE UWOLNIĄ POTENCJAŁ TWOICH ROŚLIN”. Podczas konferencji zostały przeprowadzone bardzo interesujące wykłady. Temat przedstawiony przez prof. Bartłomieja Glinę o sposobach uwalniania fosforu z gleby wywołał dyskusję, która nie miała końca. Kolejny wykład wygłosiła prof UPP. Zuzanna Sawinska. Przedstawiła realne wyzwania  w ochronie fungicydowej roślin uprawnych. Po wykładzie Pani prof. wywiązała się wymiana poglądów na temat ochrony fungicydowej zbóż oraz innych roślin uprawnych. Hubert Jasiński oraz Błażej Serkowski przedstawili korzyści, które wynikają z zastosowania naszych innowacyjnych produktów m.in: N-bakter, P-Bakter ,TerpiPlant, HeptaPlant. Praktyczne aspekty ich zastosowania oraz wyniki naszych obserwacji. Po konferencji pytania oraz dyskusje przeniosły się w kuluary. Klienci dzielili się swoimi doświadczeniami, chwalili osiąganymi plonami.